Informujemy, że strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie.
Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Zamknij

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Sonda

Jakich treści oczekujesz na stronie edukacyjnej

Archiwum Państwowe w Łodzi

Temat lekcji archiwalnej prowadzonej w Archiwum Państwowym w Łodzi:

 1. Archiwum Państwowe w Łodzi – historia, zasób, korzystanie z materiałów archiwalnych
 2. Widzew na starych i nowych widokówkach
 3. Łódź - miasto kominów

 


 

 
Temat 1
Archiwum Państwowe w Łodzi – historia, zasób, korzystanie z materiałów archiwalnych 
 
 

Czas trwania:
 • 90 min

Cel ogólny:
 • poznanie historii oraz zdobycie umiejętności korzystania z zasobu APŁ
 

Cele operacyjne:
 • wiedza:
  - uczeń definiuje, czym jest archiwum państwowe
  - uczeń opisuje zadania archiwum państwowego
  - uczeń wylicza najważniejsze elementy zasobu APŁ
  - uczeń określa, czym są materiały archiwalne
 • umiejętności:
  - uczeń wybiera z zasobu APŁ kilka zespołów, które będą mu pomocne w swoje pracy
  - uczeń wypełnia poprawnie zgłoszenie użytkownika, rewersy oraz deklarację samodzielnego kopiowania
  - uczeń używa czterech baz danych funkcjonujących w archiwach państwowych
  - uczeń wyszukuje potrzebne mu informacje na stronie Archiwum Państwowego w Łodzi
 • postawy:
  - uczeń przegląda materiały archiwalne z poszanowaniem ich stanu
  - uczeń poznaje archiwum jako skarbnicę wiedzy o regionie
  - uczeń rozwija swój patriotyzm ogólnonarodowy i lokalny
 

Metody nauczania:

 • wykład
 • pokaz z objaśnieniem


Formy pracy uczniów:

 • indywidualna
 • grupowa

 

Środki dydaktyczne:

 • pomoce archiwalne
 • materiały archiwalne
 • zgłoszenie
 • rewersy
 • deklaracja
 • publikacje archiwum


Przebieg lekcji:

 
 
Czynności nauczyciela
Czas trwania (min)
Czynności ucznia
Uwagi do realizacji
 
Część wstępna
Przedstawienie się, podanie tematu lekcji i jej celu
 
0-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część zasadnicza
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel przedstawia i krótko charakteryzuje historię i zasób APŁ
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel omawia bazy danych funkcjonujące w archiwach i prezentuje stronę archiwum państwowego w Łodzi
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z zasobu oraz przybliża możliwości reprografii
 
 
2-10
 
 
 
 
 
 
10-20
 
 
 
20-30
 
 
 
 
 
 

 
30-35
 
 
 
35-45
 
 
 
 
 

 
45-55
 
 
 
 
 
  
55-65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie opisują, czym według nich jest archiwum, wymieniają znane im archiwa w Polsce
 
 
 
 
 
 
Uczniowie ustalają cele poszukiwań archiwalnych i ich procentowy podział
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazany uczeń odnajduje użyteczne informacje w wybranej bazie danych
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie wypełniają zgłoszenie użytkownika, oraz zamawiają na podstawie rewersów akta po wcześniejszym ustaleniu ich sygnatur w inwentarzu
 
 
 
 
 
 
 
Część końcowa
Odpowiedź na pytania uczniów
Zaproszenie do korzystania z zasobu APŁ (podanie godzin otwarcia pracowni naukowej)
 
Nauczyciel oprowadza uczniów po budynku archiwum (magazyny, konserwacja, biblioteka)
 
 
 
65-75
 
 
 
 
 
75-90
 
 
 
 
 
Oprac. Wojciech Kowaluk

 


Temat 2
Widzew na starych i nowych widokówkach

Prowadząca:

 • Agnieszka Janik
   

Miejsce zajęć:

 • spotkanie pierwsze - Archiwum Państwowe w Łodzi (pl. Wolności 1)
 • spotkanie drugie - al. Kościuszki 121

 

Czas trwania: 

 • spotkanie pierwsze - 90 min
 • spotkanie drugie - 90 min

   

Metoda: 

 • wykład z prezentacją wybranych dokumentów oraz wycieczka


Cel:

 • poznanie dziejów „małej ojczyzny” jaką jest dzielnica Łodzi Widzew

 


ZAJĘCIA I

Przebieg lekcji: 

 • wprowadzenie:
  - zapoznanie uczniów z pojęciami: archiwum, materiały archiwalne
 • lekcja właściwa:
  - krótkie przedstawienie historii dzielnicy Widzew oraz znajdujących się na jej terenie dwóch największych fabryk: Widzewskiej Manufaktury i Łódzkiej Fabryki Nici, klubów sportowych oraz kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Krzyża, zilustrowane pokazaniem fotografii, fotografii oraz dokumentów aktowych ze:
   * Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi 
   * Zbiór albumów ikonograficznych
   * Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego)
   * Urząd Wojewódzki Łódzki z lat 1918-1935
   * Akta miasta Łodzi
   - krótka wycieczka po budynku dawnego Ratusza, zapoznanie się z wyglądem pracowni
 • zakończenie:
  - podsumowanie
  - pytania i odpowiedzi

 

ZAJĘCIA II


Przebieg lekcji: 

 • wprowadzenie:
  - przedstawienie historii zmian przynależności administracyjnej Widzewa w oparciu o kartografie z zasobu archiwum
 • lekcja właściwa:
  - krótki kurs korzystania z archiwaliów: zapoznanie z inwentarzami i ich zawartością, instrukcja jak należy wypełniać Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego oraz rewersów (wiadomości potrzebna do samodzielnego korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej)
  - przedstawienie materiałów archiwalnych pozostawionych przez Widzewską Manufakturę i Łódzką Fabrykę Nici (akta zakładów oraz korespondencja z innymi przedsiębiorstwami oraz z władzami administracji państwowej)
  - samodzielne poszukiwania przez uczniów potrzebnych informacji w materiałach archiwalnych
  - wycieczka po budynku
 • zakończenie:
  - podsumowanie
   

Temat 3
Łódź - Miasto kominów

Prowadząca:

 • Agnieszka Janik
   

Miejsce:

 • Archiwum Państwowe w Łodzi (pl. Wolności 1) 
   

Czas trwania:

 • 45 min


Metoda:

 • wykład z prezentacją multimedialną oraz miniwystawa 


Cel:

 • poznanie historii Łodzi przemysłowej do wybuchu I wojny światowej w oparciu o archiwaliaPrzebieg lekcji:

 • wprowadzenie:
  - zapoznanie uczniów z pojęciami: archiwum, materiały archiwalne
 • lekcja właściwa:
  - przedstawienie historii Łodzi przemysłowej do roku 1914
  - miasto w mieście - dzieje łódzkich przedsiębiorstw na przykładzie historii zakładów: Geyera, Scheiblera, Grohmanna, Poznańskiego i innych
  - pokaz wybranej ikonografii i kartografii
 • zakończenie:
  - podsumowanie
  - pytania i odpowiedzi
   

 

 


Wykaz przykładowych tematów zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych:
 

 • zajęcia z młodzieżą z gimnazjów i liceów pt. „Widzew na starych i nowych widokówkach”. W czasie dwudniowych zajęć oprawadzono młodzież po budynku APŁ przy pl. Wolności 1 (dawny ratusz). Przedstawiono historię dzielnicy Widzew oraz znajdujących się na jej terenie największych fabryk – Widzewskiej Manufaktury i Łódzkiej Fabryki Nici, klubów sportowych, kościołów. Zilustrowano ją licznymi fotografiami, planami i dokumentami z zasobu łódzkiego archiwum. Uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi pojęciami m.in. archiwum, materiały archiwalne, zespół archiwalny. Przekazano im także podstawowe informacje dotyczące korzystania z archiwaliów. W budynku APŁ przy al. Kościuszki 121 zwiedzili magazyny i pracownię naukową
 • zajęcia z uczniami szkół średnich, podczas których zapoznano uczniów z historią i zasobem APŁ, zadaniami archiwów państwowych. Prezentowane akta uzupełniono spejclanie przygotowanym pokazem multimedialnym
 • zajęcia z młodzieżą szkolną pt. „Dawna Łódź w dokumentach”
 • zajęcia ze studentami Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego w ramach wstępu do badań historycznych („Warsztat historyka”), na których wyjaśniono podstawowe terminy archiwistyki na przykładzie zasobu APŁ, wskazano na umiejętność posługiwania się pomacami ewidencyjno-informacyjnymi (pisane i w formie elktronicznej), zasady udostępniania akt
 • ajęcia ze studentami proseminarium Katedry Historii Polski XIX w. Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego na temat rodzajów przechowywanej w APŁ XIX-wiecznej dokumentacji z uwzględnieniem ówczesnego podziału administracyjnego
 • zajęcia ze studentami proseminarium katedry Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego dotyczące zawartości zespołów archiwalnych wytworzonych w latach 1918-1945 oraz zasad ich udostępniania
 • zajęcia ze studentami historii, specjalizacji archiwalnej Uniwersytetu Łódzkiego na temat struktury organizacyjnej państwowej administracji archiwalnej oraz APŁ, dziejów i charakterystyki zasobu zrchiwum, pomocy ewidencyjno-informacyjnych, zasad i warunków korzystania z akt
 • zajęcia ze studentami bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego na temat zadań archiwów na przykładzie APŁ i specyfiki ewidencji archiwalnej
 • zajęcia ze studentami geografii Uniwersytetu Łódzkiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na materiały kartograficzne przechowywane w zasobie APŁ oraz zasady korzystania z materiałów archiwalnych
 • zajęcia ze studentami archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczące terenu działania i specyfiki zasobu APŁ na przykładzie wybranych dokumentów
 • zajęcia ze studentami Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim na temat historii, struktury i zasobu APŁ oraz archiwalnych baz danych
 • po archiwum oprowadzane są również wycieczki, których uczestnicy m.in. emeryci, kursanci kursów kancelaryjno-archiwalnych SAP zapoznawani są z zasadami przechowywania akt, działalnością pracowni naukowej, pracą Oddziału Konserwacji i reprografii
 

KONTAKT Z ARCHIWUM

LEKCJE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH 

Share Link: Share Link: Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Technorati Stumble Upon Yahoo Bookmarks Wykop

Prosimy o niepublikowanie materiałów bez zgody Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jeśli chcesz opublikować ten materiał skontaktuj się z nami
Odwiedziły nas: 15420080 osoby
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl
Copyright 2015 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych