Aktualności

II edycja konferencji naukowej „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”

08 Listopada 2019


Wczoraj w siedzibie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze odbyła się II edycja konferencji naukowej poświęconej systemom totalitarnym na Środkowym Nadodrzu 1933-1989. Wydarzenie poświęcono omówieniu działalności zbrodniczej sądów zielonogórskich w czasach PRL

Konferencję otworzył i moderował Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze dr Tadeusz Dzwonkowski. Dr Karol Siemaszko z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  przedstawił uczestnikom znaczenie dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z 13 czerwca 1946 roku w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w latach 1946-1950.


Dr Karol Siemaszko podczas wykładu, fot. Angelika Wójtowicz/AP w Zielonej Górze.

Następnie głos zabrał  Pan Marek Budniak, doradca Wojewody Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który zaprezentował ofiary represji Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wśród ludności cywilnej w latach 1950-1957. Pan Krzysztof Mazur z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu – Punkt Zamiejscowy w Zielonej Górze przybliżył zebranym sylwetki szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze. Ksiądz dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Dariusz Śmierzchalski-Wachocz skupił się na roli PPR/PZPR w orzecznictwie sądów zielonogórskich, natomiast wykład Pana Andrzeja Perlaka poświęcony był represjonowanym działaczom Zielonogórskiej Solidarności.


Marek Budniak podczas wykładu, po lewej Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze dr Tadeusz Dzwonkowski, fot. Angelika Wójtowicz/AP w Zielonej Górze.

Konferencję zamknął Przewodniczący Zielonogórskiego Oddziału Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Pan Piotr Jankowiak, który zaprosił zebranych na uroczystość poświęcenia i odsłonięcia Tablicy Pamięci Pro memoria więźniom politycznym i ofiarom represji komunistycznych w Zielonej Górze, która odbędzie się 11 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 przy murze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zielonej Góry. Uczestniczyło w niej około 70 osób, wśród nich świadkowie omawianych wydarzeń.         


Konferencja „Działalność zbrodnicza sądów zielonogórskich w czasach PRL”, fot. Angelika Wójtowicz/AP w Zielonej Górze.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zielonej Górze, Fundację Civitas Christiana, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Lubuski Urząd Wojewódzki, przy współpracy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Patronat honorowy nad konferencją obieli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu pułkownik Marceli Sauermann, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Patronat medialny nad spotkaniem sprawowali TVP-3 Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód, Gazeta Lubuska i Gość Niedzielny.