Archiwa Państwowe

Nadzór nad siecią Archiwów Państwowych i narodowym zasobem archiwalnym sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Archiwa Państwowe to sieć składająca się z:

  • 3 archiwów o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie:
    • Archiwum Głównego Akt Dawnych – przechowującego najważniejsze dokumenty państwa polskiego od średniowiecza do zakończenia I wojny światowej,
    • Archiwum Akt Nowych – przechowującego wytworzone po 1918 r. akta władz centralnych, instytucji i stowarzyszeń o charakterze ogólnopolskim,
    • Narodowego Archiwum Cyfrowego – przechowującego dokumentację fotograficzną, dźwiękową oraz filmową powstałą od początków XX w.,
  • 29 archiwów o charakterze regionalnym wraz z oddziałami zamiejscowymi – przechowujących źródła historyczne do dziejów regionu.

W Archiwach Państwowych gromadzimy, przechowujemy, zabezpieczamy i udostępniamy świadectwa przeszłości.

Schemat organizacji Archiwów Państwowych w Polsce.


ARCHIWA PAŃSTWOWE –
KIM JESTEŚMY?