-A
+A

Ważne strona główna

Widok czytelni w archiwum, widoczne krzesła i stoły.

Bieżące informacje o otwartych czytelniach dostępne są w zestawieniu otwartych czytelni oraz na stronach internetowych poszczególnych archiwów.

Decyzja o czasie, trybie i tempie ponownego otwarcia czytelni dla osób z zewnątrz, a także procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa należy do dyrektora Archiwum Państwowego, który przy jej podejmowaniu uwzględnia przede wszystkim warunki lokalowe archiwum, charakter zadań i możliwość ich realizacji, a także bieżącą sytuację epidemiczną w kraju i regionie oraz opinię lokalnych służb sanitarnych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia zarówno pracownikom, jak i użytkownikom archiwów, maksymalnego bezpieczeństwa, bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w Archiwach Państwowych, w których otworzono czytelnie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz rygorów dotyczących zasad korzystania z czytelni, m.in. związanych zlimitem osób mogących skorzystać z czytelni w jednym czasie, limitem udostępnianych jednorazowo jednostek, limitem czasowym na przebywanie w czytelni, a także obowiązkiem umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretny dzień i godzinę.

Informacje o zasadach funkcjonowania placówki, w tym o zmianach w zasadach korzystania z czytelni są  na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych archiwów. W celu ustalenia zasad korzystania z zasobu w czytelni należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym archiwum państwowym.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl