-A
+A

Aktualności

Znany i ceniony varsavianista Zygmunt Walkowski zaprezentował nowe, przełomowe ustalenia dotyczące lokalizacji, zasięgu działania Konzentrazionlager Warschau, jego krematorium, sieci obozów na terenie całej Warszawy w okresie II wojny światowej oraz domniemanych komór gazowych przy Dworcu Warszawa-Zachodnia.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w Archiwum Akt Nowych Zygmunt Walkowski przedstawił opracowane przez siebie zdjęcia lotnicze wykonane podczas wojny przez Luftwaffe i odnalezione w Archiwum Narodowym Stanów Zjednoczonych w Collage Park. Na ich podstawie odniósł się do kontrowersyjnych tez odnośnie lokalizacji obozu.

W trakcie ponad 6-letnich prac Zygmunt Walkowski ustalił, że KL Warschau zajmował terytorium zlikwidowanego getta warszawskiego, nie miał więc struktury wielolagrowej, jak twierdzą niektórzy historycy. KL Warschau ograniczony był ulicami: Gęsią, Zamenhofa, Karmelicką, Lewartowskiego. Szczegółowa analiza zdjęć okolic Dworca Zachodniego, Fortu Bema i Lasku na Kole potwierdziła, że na terenach tych nie było żadnej infrastruktury obozowej. Jak twierdzi Zygmunt Walkowski baraki, jakie podaje się na dowód istnienia tam obozu, zostały wybudowane w latach 60-tych, co było związane z podjęciem robót budowy nowych tuneli i nowej trasy komunikacyjnej.

 

 

 

Zygmunt Walkowski obalił również twierdzenie, że w okolicy Dworca Zachodniego znajdowały się komory gazowe - pomylono je z systemem wentylacji tunelu. Pomocna w trakcie badań stała się informacja od producentów instalacji wentylacyjnej, projekt techniczny zawierający informację o zamówieniu wentylatorów, a także pismo potwierdzające ich wyprodukowanie.

 

 

Zygmunt Walkowski udowodnił również, że na terenie obozu wybudowano krematorium, a znajdowało się ono w miejscu, gdzie dzisiaj stoi blok przy ul. Karmelickiej 17a.

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl