-A
+A

Aktualności

22 grudnia 2021 r. w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku odbyła się promocja nowej publikacji Archiwum Państwowego w Płocku poświęconej Janowi Pawłowi II - „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej”

Dwa stosy książek leżą na stoliku.
Publikacja „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej”, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Album został wydany z okazji ubiegłorocznej 100. rocznicy urodzin i tegorocznego jubileuszu 30-lecia wizyty Jana Pawła II w Płocku. Zawiera dokumenty związane z jego wizytami jako papieża i kardynała w Płocku, w tym m.in z okazji uroczystości milenijnych w 1966 roku oraz w 1991 roku, a także świętymi i błogosławionymi związanymi z Płockiem a wyniesionymi na ołtarze przez Jana Pawła II. W albumie zaprezentowano także pamiątki w postaci m.in. znaczków i kart pocztowych, datowników, pomników czy tablic pamiątkowych.

Sala pełna gości.
Promocja publikacji „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej”, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Praca zbiorowa autorstwa Aleksandra Pluszcza, Jana Walusia i Dariusza Lemanowicza, powstała pod redakcja Agnieszki Wojciechowskiej z Archiwum Państwowego w Płocku. Redaktorka podczas spotkania zaprezentowała treść książki. W imieniu JE Biskupa Płockiego ks. dr. Piotra Libery spotkanie otworzył ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

Agnieszka Wojciechowska i ks. Marcin Sadowski stoją przy mównicy.
Promocja publikacji „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej”. Agnieszka Wojciechowska z Archiwum Państwowego w Płocku i ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Dyrektor Archiwum Tomasz Piekarski podziękował wszystkim realizatorom projektu. Goście mieli także możliwość obejrzenia wystawy "Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku".

Dyrektor Archiwum za mównicą
Promocja publikacji „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej”. Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku Tomasz Piekarski, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Publikacja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sponsorów prywatnych: PARTNER PREMIUM, ARMIR Mirosław Nawrocki, PREZERO Płocka Gospodarka Komunalna sp. z. o. o.

Publikacja będzie od stycznia 2022 r. dostępna w Archiwum Państwowym w Płocku. W przypadku zainteresowania nabyciem Archiwum prosi o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 24-266-29-10.

Czterech autorów książki.
Autorzy książki, od lewej: Jan Waluś, Aleksander Pluszcz, Agnieszka Wojciechowska i Dariusz Lemanowicz, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl