-A
+A

Aktualności

Wczoraj w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych odbyło się czwarte posiedzenie Rady Archiwalnej kadencji 2020-2023

Sala balowa. Na sali stoły ustawione w kształt litery U. Przy stołach dookoła siedzi 15 osób.
Posiedzenie Rady Archiwalnej, fot. M. Morawska.

Pierwszym tematem spotkania była ochrona narodowego zasobu archiwalnego na wypadek zagrożeń kryzysowych i wojennych.

Omówiono również działalności Archiwów Państwowych w roku 2021. Ubiegłoroczne dokonania zostały pozytywnie ocenione przez członków Rady.

Ponadto uczestnicy wysłuchali informacji o pierwszym etapie realizacji „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030” (Celu strategicznego nr 3: Nowoczesny urząd. Archiwa Państwowe sprawnym, nowoczesnym urzędem i silną organizacją działającą w sieci – programu „Archiwa otwarte”).

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl