-A
+A

Aktualności

Wczoraj w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych gościliśmy Ambasador Republiki Azerbejdżanu dr Nargiz Gurbanovą wraz z towarzyszącym jej II sekretarzem Ambasady Kananem Mammadovem

3 osoby stoją obok siebie przy ścianie w gabinecie. Na ścianie wiszą trzy ramki z materiałami archiwalnymi.
Od lewej: Ambasador Republiki Azerbejdżanu dr Nargiz Gurbanova, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej NDAP dr hab. Anna Krochmal.

Podczas spotkania z dr. Pawłem Pietrzykiem, Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Pani Ambasador wyraziła gotowość do współpracy z polskimi Archiwami Państwowymi oraz pośredniczenia w kontaktach dwustronnych z archiwami Azerbejdżanu. Zwróciła uwagę na podobieństwo historycznych losów obu narodów, wzajemne związki począwszy od nawiązania kontaktów dyplomatycznych już w okresie średniowiecza aż do powstania pierwszej demokratycznej republiki Azerbejdżanu w 1918 r. oraz czasy współczesne. Podkreśliła ogromny wkład Polaków różnych profesji (inżynierów, architektów, lekarzy) w rozwój wielu dziedzin życia kulturalnego i gospodarczego Azerbejdżanu, a zwłaszcza stolicy kraju Baku.

Zwróciła też uwagę na potrzebę przypominania wspólnej historii i budowania u młodej generacji europejskich aspiracji przy współpracy z polskimi partnerami.

Dyrektor Pietrzyk zadeklarował wsparcie dla planowanych projektów archiwalnych i naukowych, zwłaszcza rozpoznania zasobów archiwalnych obu państw pod kątem źródeł do dwustronnych relacji, jak też losów Polonii w Azerbejdżanie oraz diaspory azerskiej w Polsce.

Uzgodniono, że inicjatywy dwustronne z udziałem archiwów państwowych obu krajów mogą być rozwijane w oparciu o nadal aktualne bilateralne porozumienie o współpracy podpisane w 2003 r.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl