-A
+A
  • Start /
  • Archiwalia online

Archiwalia online

Szukaj w Archiwach

Szukajwarchiwach.gov.pl to serwis internetowy prowadzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Oferuje ponad 37 mln cyfrowych kopii dokumentów pochodzących z zasobu archiwów państwowych i innych instytucji pamięci. Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce czy ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi), w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentacją Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”.

Genealogia w archiwach – źródła do historii mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt genealogiczny uruchomiony przez archiwa państwowe w Toruniu i Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Serwis posiada wyszukiwarkę umożliwiającą określenie: miejscowości, imienia i nazwiska, daty lub zakresu chronologicznego oraz rodzaju poszukiwanego aktu. Obecnie dostępnych jest ponad 3,2 mln skanów akt z okresu 1616-1948.

 Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe jest projektem Archiwum Państwowego w Lublinie. Celem serwisu jest udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny pochodzących wyłącznie z zasobu lubelskiego Archiwum. Na stronie zamieszczane są różnego rodzaju dokumenty, w tym aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne i ikonograficzne.

Dawne Pismo

Strona internetowa www.dawnepismo.ank.gov.pl uruchomiona została przez Archiwum Narodowe w Krakowie jako interaktywny przewodnik do nauki odczytywania dawnego pisma. Ćwiczenia praktyczne i zabawy przygotowano w oparciu o dokumenty powstałe od średniowiecza do XX w. Projekt w całości oparty został na materiałach archiwalnych pochodzących z zasobu krakowskiego Archiwum.

Zbiory NAC on-line

Internetowy serwis Audiovis to jedno z największych źródeł fotografii historycznej w Internecie. Oferuje fotografie z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego ukazujące życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski od początku XX wieku po czasy współczesne. W zbiorach NAC on-line udostępniono także opisy nagrań i audycje, które w większość pochodzą z Archiwum Polskiego Radia.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl