-A
+A
  • Start

Aktualności

W dniach 24-25 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne organizowane przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i Sekcję „Archiwa Zakładowe” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie gromadzeniu i zabezpieczaniu dokumentacji w archiwach zakładowych.  Podczas seminarium omówione zostaną m.in. praktyczne rozwiązania dotyczące gromadzenia, przechowywania oraz zabezpieczania dokumentacji, a także działania profilaktyczne, konserwacja zbiorów oraz tematy związane z mikrofilmowaniem i digitalizacją.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl