-A
+A

Projekty w POPC

 

POROZUMIENIE

11 maja br. zawarte zostało pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 390 764,00 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 7 101 103,57 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

Beneficjent: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe,  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Okres realizacji:01.07.2018 – 30.06.2020

 

 

REALIZACJA

KWIECIEŃ 2019:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza do współpracy producentów systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie ich integracji z nowobudowanym systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) zakłada stworzenie nowego systemu informatycznego, który umożliwi przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych. Jednym z głównych źródeł pochodzenia tych materiałów będą funkcjonujące systemy EZD.

W związku z tym, w ramach projektu przygotowany zostanie standard interfejsu API, który umożliwi integrację funkcjonującego w jednostce zobowiązanej do przekazania materiałów archiwalnych systemu EZD z systemem ADE działającym we właściwym archiwum państwowym. Rozwiązanie to zagwarantuje możliwie jak największą automatyzację procesu przekazywania materiałów archiwalnych, a także pozwoli uniknąć powielania wykonywania tych samych czynności w różnych systemach teleinformatycznych.

Dzięki wypracowanemu standardowi API możliwa będzie integracja systemu ADE z systemami EZD niezależnie od ich producenta, czy zastosowanej platformy programistycznej. W celu jak najlepszego dostosowania interfejsu do potrzeb jednostek, zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia trudnych do usunięcia na późniejszym etapie wdrożenia błędów oraz przygotowania ostatecznej dokumentacji API, NDAP planuje nawiązać współpracę z producentami tego typu oprogramowania oraz podpisać stosowne porozumienia umożliwiające przygotowanie rozwiązania docelowego i wykonanie testów integracyjnych. Testy integracyjne dla systemu ADE zaplanowano na II połowę 2019 r., a produkcyjne uruchomienie systemu nastąpi na początku 2020 r.

Prosimy o zgłaszanie się Producentów chętnych do współpracy w omawianym obszarze, wraz z informacją dotyczącą produkowanego systemu EZD, tj. podanie nazwy oprogramowania, technologii, w której jest wytworzone, liczby jednostek administracji publicznej, w której system ten funkcjonuje jako system podstawowy i jako system wspomagający.

Z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w trosce o zapewnienie efektywnego przebiegu procesu integracji, NDAP zastrzega sobie prawo nawiązania roboczej współpracy – do której dziś serdecznie zapraszamy - z wybranymi Producentami.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu ADE – p. Magdą Gałach: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 56 54 635.

LUTY 2019:

21-22.02.2019 Szkolenie dla przedstawicieli archiwów państwowych w ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych.

15.02.2019 Przygotowanie przez Wykonawcę, firmę Transparent, księgi znaku dla systemu ADE

05.02.2019 Zatwierdzenie ostatecznej wersji logo dla systemu ADE

01.02.2019 Spotkanie warsztatowe z Wykonawcą projektu graficznego systemu ADE, przedstawienie wstępnych propozycji logo dla systemu ADE

STYCZEŃ 2019:

23.01.2019 – zawarcie umowy z Wykonawcą SoftBlue S.A., dot. wytworzenia i wdrożenia oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

22.01.2019 – zawarcie umowy z Wykonawcą Transparent Paulina Naumenko, dot. przygotowania projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

15-18.01.2019 – audyt zasadniczy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz

03.01.2019 Spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie integracji systemu ADE z systemem EZD PUW / EZD RP

GRUDZIEŃ:

17.12.2018 Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie projektu graficznego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/przygotowanie-projektu-graficznego-dla-systemu-archiwum-dokumentow-elektronicznych-ade.html

14.12.2018 Warsztaty dotyczące przygotowania strategii informacyjno-promocyjnej dla projektu ADE zorganizowane przez Wykonawcę Ideo Force dla wskazanych pracowników NDAP

11-17.12.2019 – audyt zerowy dot. przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzony przez Wykonawcę w siedzibie NDAP, NAC i AP Bydgoszcz

07.12.2018 Zakończenie prac nad makietami systemu ADE

03.12.2019 Badania sprawdzające UX na makietach systemu ADE dla przedstawicieli archiwów i jednostek. W badaniach wzięli udział przedstawiciele:

- dla Portalu Administracyjnego: NAC, NDAP

- dla Portalu Archiwisty: AP Warszawa, AP Kielce, NAC

- dla Portalu Jednostek: UM Warszawa, Ministerstwo Cyfryzacji

LISTOPAD:

30.11.2018 Podpisanie umowy z Wykonawcą Ideo Force sp. z o.o., na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych

22 – 23.11.2018 W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbyły się warsztaty „Wstęp do przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem  informacji – SZBI” w których uczestniczyli wskazani pracownicy NDAP, NAC, AP Bydgoszcz i AP Toruń.

08.11.2018 Ogłoszenie zapytania ofertowego na Przygotowanie strategii promocyjno-informacyjnej dla projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Szczegóły zapytania dostępne są pod adresem:

https://ndap.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30000-euro/przygotowanie-strategii-promocyjno-informacyjnej-dla-projektu-archiwum-dokumentow-elektronicznych.html

PAŹDZIERNIK:

31.10.2018 Podpisanie umowy z Wykonawcą, SoftBlue S.A., wyłonionym w toku postępowania na „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”.

29.10.2018 Zakończył się etap badań potrzeb użytkowników systemu ADE zaplanowanych w fazie projektowania systemu. W ramach badań odbyło się 12 spotkań, w których udział wzięło 32 badanych, w tym 16 przedstawicieli archiwów państwowych i 16 przedstawicieli jednostek przekazujących materiały archiwalne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Na podstawie analizy biznesowej oraz uwag i danych zebranych w trakcie badań użyteczności projektowane teraz będą makiety systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

18.10.2018 Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych”

09.10.2018 W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Warszawie odbyły się dwie ostatnie sesje zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. W pierwszej z nich wzięli udział przedstawiciele następujących jednostek centralnych: Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Urzędu Patentowego RP, a w drugiej przedstawiciele archiwów: Archiwum Akt Nowych oraz archiwów państwowych z Lublina, Kielc, Bydgoszczy, Łodzi oraz Siedlec

02.10.2018 W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników w Katowicach odbyła się druga sesja zogniskowanych wywiadów grupowych i warsztatów partycypacyjnych. Wzięli w nich udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Częstochowa. Oraz Urzędu Miasta Zabrze.

01.10.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników we Wrocławiu odbyły się pierwsze zogniskowane wywiady grupowe i warsztaty partycypacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WRZESIEŃ:

21.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" wraz z gwarancją".

Szczegóły dot. postępowania dostępne są tutaj.

18, 20.09.2018 – W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się cztery sesje wywiadów kontekstowych i obserwacji. Wzięli w nich udział przedstawiciele Narodowego Archiwum w Krakowie oraz archiwów państwowych z Wrocławia (o. Kamieniec Ząbkowicki) oraz Katowic (centrala, o. w Bielsku-Białej).

07.09.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla archiwów państwowych".

Szczegóły dot. postępowania dostępne są tutaj.

04.09.2018 - W ramach realizacji badań potrzeb użytkowników odbyły się pierwsze indywidualne wywiady pogłębione z wytypowanymi pracownikami archiwów państwowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele archiwów państwowych z Przemyśla, Nowego Sącza, Białegostoku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

SIERPIEŃ:

14.08.2018 - Podpisanie umowy z Wykonawcą, Future Processing Sp. Z o.o., wyłonionym w toku postępowania na "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

02.08.2018 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów"

CZERWIEC:

29.06.2018 - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przeprowadzenie badań potrzeb użytkowników oraz przygotowanie projektu funkcjonalnego (makiet) systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) wraz z opieką projektanta UX podczas wytwarzania oprogramowania oraz w fazie testów weryfikacyjnych gotowych aplikacji/produktów".

Szczegóły dot. postępowania dostępne są tutaj.

MAJ:

11.05.2018 - Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00) pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Porozumienie.

 

Logotyp ADE (zip.)

Obecnie realizowane projekty: "Archiwum Dokumentów Elektronicznych" oraz "Modernizacja Zintegrowanego systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA", w które zaangażowane są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe, nie pozwalają na podjęcie kolejnego zobowiązania, jakim byłaby realizacja projektu "Archiwa Cyfrowe". Z tego też powodu NDAP rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl