-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Czasopismo ukazuje się od 1993 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem Archiwum Państwowego w Rzeszowie i rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematyka większości publikacji dotyczy historii południowo-wschodniej Polski, dziejów Galicji, mniejszości narodowych i religijnych, zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i II wojny światowej. W każdym tomie są publikowane źródła archiwalne, dotyczące tego terenu. Czasopisma wspiera publikacje archiwistów i młodych pracowników nauki.

Wszystkie wydania periodyku są dostępne on-line.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl