Czasopisma archiwów państwowych

Archiwariusz Zamojski

DrukujDrukuj - wersja mobilna

„Archiwariusz Zamojski” to rocznik o charakterze naukowym poświęcony historii regionu. Jego zawartość stanowią publikacje powstające przede wszystkim w oparciu o zasób aktowy zamojskiego archiwum, a także innych archiwów, jeśli łączą się tematycznie z Zamojszczyzną. Wydawany jest od 2002 roku w formacie B5 i objętości 140-160 stron. Od wielu lat „Archiwariusz” jest jedynym w Zamościu periodykiem naukowym poświęconym historii regionalnej. Zawartość czasopisma prezentowana jest w działach: „Z archiwalnych półek” (opracowania), „Źródła i źródełka” (publikacje źródłowe), „Pomoce archiwalne” i „Wiadomości Archiwalne”. Do 2013 roku ukazało się XII tomów „Archiwariusza Zamojskiego”, zawierających ponad 150 publikacji.

Wszystkie wydania „Archiwariusza” dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu.