Czasopisma archiwów państwowych

Kronika Szczecina

DrukujDrukuj - wersja mobilna

Ukazujący się od 1983 roku periodyk poświęcony jest historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miasta w danym roku, oddzielne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok, kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz nekrologia. Rocznik szczeciński jest jedyną publikacją rejestrującą życie miasta, niezwykle często wykorzystywaną przez szczecinian. 

W latach 1983–2016 wydawcą „Kroniki Szczecina” było Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie. Czasopismo powstawało na zlecenie i we współpracy z Urzędem Miejskim w Szczecinie. Na tomie XXXIV „Kroniki” za lata 2015–2016 szczecińskie Archiwum Państwowe zakończyło prace redakcyjne nad tym czasopismem, przekazując je nowemu wydawcy – Uniwersytetowi Szczecińskiemu.