-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” wydawany przez Archiwum Państwowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach to naukowe pismo regionalne, ukazujące się nieprzerwanie od 2001 roku. Każdy tom rocznika składa się z podstawowych działów: „Studia i artykuły”, „Komunikaty”, „Materiały” (publikacje źródeł), „Recenzje, dyskusje, polemiki”, „Kronika”, z informacjami o działalności wydawców, „Skorowidze nazw osobowych i geograficznych”, „Noty o autorach”. W niektórych tomach prezentowane są materiały z konferencji naukowych oraz publikacje biograficzne w dziale „Sylwetki”.

Bibliografia tomów I–V rocznika ukazała się jako dodatek do tomu V, zaś bibliografię tomów VI–X zawiera tom XI. W wydawnictwie dominuje tematyka historyczna, także z dziedziny archeologii, związana głównie z dziejami Suwalszczyzny. Pojawiają się też materiały o tematyce przyrodniczej, o stanie i ochronie środowiska naturalnego regionu, zwłaszcza Wigierskiego Parku Narodowego.

Periodyk jest dostepny w wersji on-line na stronie internetowej Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl