-A
+A

Czasopisma archiwów państwowych

Periodyk naukowy „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” wydawany od 1976 roku jest najstarszym z powojennych czasopism archiwów państwowych. Publikowane są w nim artykuły na tematy źródłoznawcze, głównie informujące o zasobie siedleckiego archiwum, a także dotyczące archeologii, historii sztuki i architektury. Prezentowane są w nim również dzieje różnych instytucji kulturalnych, sylwetki ludzi zasłużonych dla Podlasia, materiały bibliograficzne. Tematem często podejmowanym przez archiwistów jest źródłoznawstwo, kwestie dotyczące dziejów Kościoła katolickiego, problematyka żydowska, mniejszości wyznaniowych. Publikowane są również źródła oraz artykuły poświęcone różnym aspektom historii Siedlec.

Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Siedlcach.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl