-A
+A

Publikacje NDAP

Kronika Warszawy - okładka

„Kronika Warszawy” została powołana przez Zarząd Miejski Warszawy w 1925 r. jako symbol stabilizacji życia w mieście, a zarazem płaszczyzna wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. Ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski. Obecnie jest wydawana przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią. Na jej łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Artykuły i materiały”, „Z życia archiwów warszawskich”, „Sprawozdania”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”. „Kronika Warszawy” to periodyk, który porusza tematy ważne dla historii miasta. Czasopismo na przestrzeni blisko stulecia zyskało renomę najważniejszego historyczno-archiwalnego przeglądów varasvianów.

Archiwariusz Zamojski

„Archiwariusz Zamojski” to rocznik o charakterze naukowym poświęcony historii regionu. Jego zawartość stanowią publikacje powstające przede wszystkim w oparciu o zasób aktowy zamojskiego archiwum, a także innych archiwów, jeśli łączą się tematycznie z Zamojszczyzną. Wydawany jest od 2002 roku w formacie B5 i objętości 140-160 stron. Od wielu lat „Archiwariusz” jest jedynym w Zamościu periodykiem naukowym poświęconym historii regionalnej. Zawartość czasopisma prezentowana jest w działach: „Z archiwalnych półek” (opracowania), „Źródła i źródełka” (publikacje źródłowe), „Pomoce archiwalne” i „Wiadomości Archiwalne”. Do 2013 roku ukazało się XII tomów „Archiwariusza Zamojskiego”, zawierających ponad 150 publikacji.

Wszystkie wydania „Archiwariusza” dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu.

Prace Historyczno-Archiwalne

Czasopismo ukazuje się od 1993 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem Archiwum Państwowego w Rzeszowie i rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematyka większości publikacji dotyczy historii południowo-wschodniej Polski, dziejów Galicji, mniejszości narodowych i religijnych, zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i II wojny światowej. W każdym tomie są publikowane źródła archiwalne, dotyczące tego terenu. Czasopisma wspiera publikacje archiwistów i młodych pracowników nauki.

Wszystkie wydania periodyku są dostępne on-line.

Niżej zamieszczony wybór przeznaczony jest dla tych wszystkich czytelników, którzy pragną zapoznać się z fachową literaturą, prezentującą osiągnięcia teorii i metodyki archiwalnej poza Polską. Są to prace wydane głównie w ostatnich dwóch latach oraz opracowania starsze, mające charakter podręczników. Bibliografia selektywna 2014 (pdf)
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl