-A
+A

Archiwa Państwowe

Archiwa Państwowe to sieć składająca się z 3 archiwów o charakterze centralnym z siedzibą w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz 30 archiwów wraz z podlegającymi im 39 oddziałami zamiejscowymi i 3 ekspozyturami zlokalizowanymi w całej Polsce.

W Archiwach Państwowych gromadzone, zabezpieczane i udostępniane są archiwalia wytworzone m.in. przez lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości i samorządy, instytucje i organizacje oświatowe, wyznaniowe, społeczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, a także zbiory rodzin i majątków ziemskich, spuścizny osób prywatnych i zbiory regionalne. Przechowywane materiały pochodzą w większości z XIX i XX w., jednak niektóre z nich sięgają wieków średnich. Nadzór nad siecią Archiwów Państwowych i narodowym zasobem archiwalnym sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 

Zobacz też:

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl