-A
+A

Ciała kolegialne

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.Kadencja CKAOD w latach 2020-2022


Kadencja CKAOD w latach 2018-2020


Kadencja CKAOD w latach 2016-2020 


Kadencja CKAOD w latach 2012-2016 


Kadencja CKAOD w latach 2007-2011

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl