-A
+A

Inwestycje budowlane

 


U progu XXI wieku archiwa państwowe stanęły przed koniecznością dostosowania swojej infrastruktury do warunków, które gwarantowałyby bezpieczeństwo i sprawną obsługę gromadzonej dokumentacji.

Powierzchnie magazynowe archiwów państwowych były niewystarczające, infrastruktura przestarzała. Rozbudowę lub modernizację siedzib w wielu przypadkach uniemożliwiał zabytkowy charakter budynków, w których lokowane były archiwa.

W 2011 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wspólnie z wybranymi archiwami podjęła działania na rzecz powstania nowoczesnych i funkcjonalnych budynków służących do przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych.

W roku 2013 r. oddano do użytku siedziby archiwów państwowych w Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu i Zielonej Górze. W 2015 r. odbyło się otwarcie nowego budynku dla archiwum w Bielsku-Białej. W listopadzie 2016 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie. W kwietniu 2017 r. Archiwum Narodowe w Krakowie podpisało umowę ze Skanska S.A. na budowę nowego gmachu. W grudniu 2017 r. został wzięty w użytkowanie nowy gmach Archiwum Państwowego w Białymstoku. W 2018 r. rozpoczną się inwestycje w Suwałkach i Piotrkowie Trybunalskim.

Nowo powstałe archiwa:

- zapewniają:

  • powierzchnie magazynowe przystosowane do przejmowania dokumentów w wieloletniej perspektywie,
  • warunki klimatyczne odpowiednie dla długotrwałego przechowywania dokumentów; jednocześnie są budynkami pasywnymi, czyli oszczędnymi w utrzymaniu;

- posiadają:

  • pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów,
  • repozytoria dokumentów elektronicznych,
  • czytelnie wyposażone w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów,
  • sale wystawiennicze i konferencyjne, które są miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych;

- są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycje są finansowane ze środków budżetowych przekazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dalsze inwestycje w infrastrukturę archiwów państwowych są wciąż niezbędne (np. Lublin, Wrocław, Zamość, Nowy Sącz, Toruń, Łódż), ponieważ w przeciągu najbliższych 25 lat archiwa będą zobowiązane do przejęcia ponad 580 km bieżących dokumentacji wytworzonej przez instytucje państwowe i samorządowe, to jest niemal dwa razy tyle, ile zgromadziły do tej pory (ponad 343 km). W trakcie przygotowywanie jest  Program Wieloletni "Budowa archiwów państwowych 2019-2023", obejmujący inwestycje w  Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Poznaniu oraz budowę Narodowego Archiwum Cyfrowego wraz powierzchnia magazynową dla Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowego w Warszawie.


BUDYNEK ARCHIWUM - wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. R. Wojtkowski, A. Czajka, M. Boruszkowska, NDAP 2019

Przewodnik po procesie inwestycyjnym realizowanym przez jednostki budżetowe 

Program inwestycyjny polskich archiwów - transmisja z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, 14 czerwca 2016 r. Więcej


INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

 

 


Archiwum Państwowe w Białymstoku