Inwestycje budowlane

Inwestycje budowlane

DrukujDrukuj - wersja mobilna

 


Archiwa państwowe są i powinny być instytucjami, które zagwarantują, że gromadzona przez nie dokumentacja będzie długoterminowo i bezpiecznie przechowywana w odpowiednich do tego obiektach.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych sukcesywnie, wspólnie z kolejnymi archiwami, podejmuje działania na rzecz stworzenia nowoczesnych i funkcjonalnych budynków służących do przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. W ich wyniku budowane są nowe lub rozbudowywane i przebudowywane istniejące obiekty zapewniające archiwom możliwość realizacji ustawowych zadań.

Dzięki zapewnieniu finansowania inwestycji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2013 - 2018 oddano do użytku nowe nowoczesne siedziby archiwów państwowych w Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu, Zielonej Górze,Bielsku-Białej, Rzeszowie i Białymstoku. Przebudowano i zmodernizowano obiekty w: Bolesławcu, Lublinie, Gdańsku, Międzyzdrojach.

Obecnie kontynuowane są prace budowlane w Krakowie i Suwałkach.

W trakcie przygotowywania są inwestycje  w  Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Szczecinie oraz Nowym Sączu.

Nowo powstałe archiwa:

– zapewniają:

o   powierzchnie magazynowe przystosowane do przejmowania dokumentów
w wieloletniej perspektywie,

o   warunki klimatyczne odpowiednie dla długotrwałego przechowywania dokumentów,

– posiadają:

o   pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów,

o   czytelnie wyposażone w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów,

o   sale wystawiennicze i konferencyjne, które są miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych;

– są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– jednocześnie są energooszczędne- wykorzystują odnawialne źródła energii.

 


 

BUDYNEK ARCHIWUM - wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. R. Wojtkowski, A. Czajka, M. Boruszkowska, NDAP 2019

 


 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

 


Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim to pierwszy od ponad pół wieku budynek w Polsce zaprojektowany w celu ochrony obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zapewnia nowoczesne warunki dla przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych, które stanowią jedno z najważniejszych źródeł do badań nad historią województwa lubuskiego.

Budynek liczy 1841 m2 powierzchni. Posiada m.in.: dwa magazyny archiwalne o powierzchni 830 m2, pracownię naukową wyposażoną w stanowisko do samodzielnego kopiowania akt oraz terminale komputerowe, umożliwiające korzystanie z baz danych i zdigitalizowanej części zasobu. W nowej siedzibie Archiwum znalazło się również miejsce na salę wystawową i konferencyjną oraz pracownie konserwacji i digitalizacji dokumentów. Nowy obiekt umożliwia również utrudnione wcześniej prowadzenie projektów edukacyjnych i popularyzacyjnych.

Budynek Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim


Magazyny.

Fot. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim.


Archiwum Państwowe w Radomiu

Radomskie archiwum powstało w 1920 r. W latach 1921-1963 pięciokrotnie zmieniało siedzibę. Dopiero adaptacja zabytkowego Ratusza na pewien czas zapewniła odpowiednie warunki dla przechowywania i udostępniania zbiorów. Stale powiększający się zasób Archiwum sprawił jednak, że i tu zaczęło brakować miejsca, niemożliwe było także realizowanie misji w zakresie popularyzacji i edukacji.

Decyzję o budowie nowej siedziby podjęto w 2009 roku. Prace rozpoczęły się w lipcu 2011 r. Otwarty w 2013 r. nowy budynek liczy 2,3 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim magazyny mogące pomieścić ponad 11 km akt, czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do baz danych i zdigitalizowanej części zasobu oraz w samoobsługowy skaner. W obiekcie mieści się sala wystawiennicza, konferencyjna oraz pracownie konserwacji i digitalizacji akt. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyposażenie zapewnią optymalne warunki przechowywania i udostępniania zbiorów.


Budynek Archiwum Państwowego w Radomiu.


Hol.

Fot. Archiwum Państwowe w Radomiu.


Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Przez 60 lat siedziba zielonogórskiej instytucji mieściła się poza Zieloną Górą. W 2009 r., po oszacowaniu kosztów remontu zabytkowego budynku, podjęto decyzję  o budowie dla archiwum nowego obiektu.

Nowy budynek archiwum otwarto w 2013 r. Powierzchnia użytkowa wynosi 2,1 tys. m2. Nowoczesny obiekt zapewnia optymalne warunki dla przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych. Obok magazynów, przystosowanych do długoterminowego przechowywania akt, w archiwum znajduje się pracownia digitalizacji i konserwacji dokumentów oraz sala wystawiennicza i konferencyjna. Czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do baz danych i zdigitalizowanej części zasobu oraz w samoobsługowe skanery. Archiwum dysponuje infrastrukturą teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie dokumentacji elektronicznej i udostępnianie jej on-line.


Budynek Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.


Pracownia naukowa.


Pracownia konserwacji dokumentów.

Fot. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.


Oddział w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach

W budynku przy ul. Piłsudskiego 43 znajdują się magazyny na ok. 10 km akt, nowocześnie wyposażona czytelnia, a także sala wystawiennicza i konferencja, które staną się miejscem wystaw, sesji naukowych i zajęć edukacyjnych. Teren pod inwestycję przekazał Prezydent Miasta Bielska-Białej. Nowy budynek archiwum o wartości 11,6 mln zł oddano do użytku w 2015 r.


Budynek Oddziału w Bielsko-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach.


Magazyn.

Fot. Archiwum Państwowe w Katowicach.


Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie odbyło się 15 listopada 2016 r.

Budynek, usytuowany przy ul. Władysława III Warneńczyka, składa się z dwóch części  – biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej blisko 5 tys. m². Znajdują się w nim m.in. magazyny mogące pomieścić docelowo 30 kilometrów bieżących dokumentacji, pracownie digitalizacji i konserwacji akt, czytelnia wyposażona w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów oraz sala konferencyjno-wystawiennicza. Nowoczesny i funkcjonalny budynek został również wyposażony w serwerownie oraz system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza w magazynach.

Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł 23,5 mln zł.


Budynek Archiwum Państwowego w Rzeszowie.


Hol.


Magazyn.

Fot. Archiwum Państwowe w Rzeszowie.


Archiwum Państwowe w Białymstoku

Budowa nowej siedziby Archiwum przy ul. A. Mickiewicza rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Obiekt został odebrany od wykonawcy 29 grudnia 2017 r.  i jest jednym z najnowocześniejszych wśród tego typu budynków w Europie.

Posiada następujące parametry techniczne: powierzchnia całkowita –  3633,64 m², powierzchnia użytkowa – 3071 m², powierzchnia zabudowy – 1378, 19 m², kubatura – 15246,70 m³. Stworzono w nim optymalne warunki przechowywania dokumentacji pod względem bezpieczeństwa, warunków klimatycznych i ekonomicznych. Zastosowane instalacje i systemy pozwolą na minimalizację kosztów eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu funkcjonalności budynku. W nowej siedzibie, obok magazynów, powstały pracownie konserwacji i digitalizacji akt, biblioteka, czytelnia oraz sale: konferencyjna i wystawiennicza. Pozwoli to instytucji rozwinąć działalność naukową i edukacyjną adresowaną do mieszkańców regionu oraz wszystkich zainteresowanych historią Podlasia.

Kosz całej inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł.


Budynek Archiwum Państwowego w Białymstoku.


Sala szkoleniowa.

Fot. Archiwum Państwowe w Białymstoku.


W 2014 r. zakończyła się rozbudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku, a w 2015 r. przebudowa jego starej części.


Budynek Archiwum Państwowego w Gdańsku.


Magazyn.

Fot. Archiwum Państwowe w Gdańsku.


W latach 2013-2015 przebudowany został budynek dla Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.


Budynek Oddziału w Bolesławcu Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Fot. Archiwum Państwowe we Wrocławiu.


Zmodernizowane zostały budynki oddziału szczecińskiego archiwum w Międzyzdrojach.

 


Budynek Oddziału w Międzyzdrojach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Fot. Archiwum Państwowe w Szczecinie.


Archiwum Państwowe w Lublinie prowadziło kompleksowe inwestycje mające na celu poprawę warunków obsługi klientów oraz prezentacji i bezpieczeństwa zbiorów. Powierzchnia pracowni naukowej zwiększyła się dwukrotnie, dzięki czemu klienciinstytucji zyskali dodatkowe, przestronne miejsca do korzystania z zasobów instytucji.Powstała galeria wystawiennicza oraz sala konferencyjna, które stały się miejscem spotkań, warsztatów i konferencji. Inwestycje przyczyniły się również do niemal dwukrotnego zwiększenia pojemności magazynów oraz poprawy warunków przechowywania i obsługi materiałów archiwalnych. Prace objęły także zewnętrzną część archiwum, które mieści się w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego. Wymieniono nawierzchnię dziedzińca i wyremontowano elewację. Inwestycja ma przyczynić się do odtworzenia historycznego wyglądu budynku, zabezpieczenia go przed warunkami atmosferycznymi, podniesienia estetyki otoczenia i utworzenia miejsca do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych.

 


Budynek Archiwum Państwowego w Lublinie.

Fot. Archiwum Państwowe w Lublinie.


 

INWESTYCJE W REALIZACJI

 


Archiwum Narodowe w Krakowie

Budynek powstanie przy ul. Rakowickiej. Będzie posiadał ok. 14 000 m2 powierzchni użytkowej. Zakończenie inwestycji przewidziane zostało na rok 2020.

Magazyn w nowej siedzibie Archiwum będzie mógł pomieścić ok 70 km akt.W części biurowej funkcjonować będą m.in.: czytelnia do pracy z aktami na ok. 100 stanowisk, sala konferencyjna mieszcząca do 150 osób, pracownie konserwacji materiałów archiwalnych, pracownia introligatorska, digitalizacyjna oraz repozytorium cyfrowe, przechowujące reprodukcje cyfrowych materiałów archiwalnych z obszaru całej Polski. Zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne, które pozwolą m.in. na obniżenie nakładów na utrzymanie Archiwum.


Wizualizacja budynku Archiwum Narodowego w Krakowie.

>> Szczegóły prowadzonych prac budowlanych

 


Archiwum Państwowe w Suwałkach

Przebudowa i adaptacja siedziby polegać będzie na wykorzystaniu będących w dyspozycji Archiwum części budynków oraz połączeniu ich w całość w celu optymalnego użytkowania istniejącej infrastruktury, poprawy funkcjonowania, a także zapewniania warunków do przechowywania, zabezpieczania i udostępniania użytkownikom materiałów archiwalnych. Stworzy to możliwość wszechstronnego działania i realizacji zadań statutowych Archiwum w perspektywie minimum 30 lat. Modernizacja pozwoli również zintensyfikować szeroko rozumianą działalność popularyzatorską, naukową i edukacyjną.

Przebudowa nieużytkowanych obecnie części budynku poprawi bezpieczeństwo całego obiektu, usuwając zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego i przestarzałych instalacji zewnętrznych. Takie działanie pozwoli również na wyprowadzenie materiałów archiwalnych z części frontowej do magazynów zlokalizowanych w pozostałej części obiektu.

Pracami objęte będzie ok. 2250 m2 powierzchni użytkowej. Koszt inwestycji wyniesie ponad 13,9 mln zł. Budowa przewidziana jest na lata 2019-2021.

       
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach.


 

INWESTYCJE W PRZYGOTOWANIU

 

 


Prowadzone są prace inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy archiwów państwowych w następujących miastach: Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim i Nowym Sączu, których zakończenie przewidywane jest do 2023r.

Poniżej prezentujemy koncepcje architektoniczne obiektów:

                                                                                   

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

     
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,    

Realizacja inwestycji w wyniku której powstanie obiekt o powierzchni całkowitej: 6 329,77 m², użytkowa: 5 799,93 m² i wartości szacunkowej ponad 48 mln zł.

 

    Archiwum Państwowe w Katowicach

      
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Katowicach.

Realizacja inwestycji w wyniku której powstanie obiekt o powierzchni całkowitej: 6 446 m², użytkowa: 4 900 m² i wartości szacunkowej 39,5 mln zł.

 

                      Archiwum Państwowe w Koszalinie


 
Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Realizacja inwestycji w wyniku której rozbudowane zostanie archiwum o powierzchnię całkowitą:  2 523,39 m², użytkową: 2 214 m² o wartości szacunkowej 22,8 mln zł.

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Realizacja inwestycji w wyniku której rozbudowane zostanie archiwum o powierzchnię całkowitą: 3 221,19 m², użytkowa: 2 776,11 m²  o wartości 26,2 mln zł.

       

                                                                                               Archiwum Państwowe w Szczecinie                                                                                                       


Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Realizacja inwestycji w wyniku której rozbudowane zostanie archiwum o powierzchnię całkowitą: 3 221,19 m², użytkowa: 2 776,11 m²  o wartości 26,2 mln zł.

     

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim


Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Realizacja inwestycji o wartości szacunkowej 43,3 mln zł w wyniku której rozbudowany zostanie istniejący obiekt o powierzchni całkowitej 3869,20 m2.

 

Archiwum Państwowe w Łodzi


Wizualizacja budynku Archiwum Państwowego w Łodzi.

Realizacja inwestycji o wartości szacunkowej 67 mln zł w wyniku której powstanie obiekt o powierzchni całkowitej 11759,00 m2.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Realizacja inwestycji o wartości szacunkowej 30,0 mln zł w wyniku której powstanie obiekt o powierzchni całkowitej 2500,00 m2.