-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych


Fot. Jacek Rajkowski/NDAP

dr Paweł Pietrzyk
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

 

Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 


Marta Muszyńska

Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl