-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych


Fot. Jacek Rajkowski/NDAP

dr Paweł Pietrzyk
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Zakres zadań

 

Ryszard Wojtkowski
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

dr Henryk Niestrój
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 


Marta Muszyńska

Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl