-A
+A

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Wzór planu i sprawozdania (zip, 151 KB)

 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2011 r.
  - plik AP2011.pdf (1.789 KB)
  zestawienie sumaryczne - plik pdf (103 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2010 r.
  - plik AP2010 pdf (730 KB)
  zestawienie sumaryczne - plik pdf (114 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2009 r.
  - plik AP2009 pdf (1 064 KB)
  zestawienie sumaryczne - plik pdf (99 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2008 r.
  - plik AP2008 pdf (560 KB)
  zestawienie sumaryczne - plik pdf (81,8 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2007 r.
  - plik AP2007.pdf (704 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2006 r.
  - plik AP2006.pdf (376 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2005 r.
  - plik AP2005.pdf (592 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2004 r.
  - plik AP2004.pdf (590 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2003 r.
  - plik AP2003.pdf (570 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2002 r.
  - plik AP2002.pdf (573 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2001 r.
  - plik AP2001.pdf (516 KB)
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl