-A
+A

Przechowywanie i ochrona archiwaliów

"Atlas zniszczeń dokumentów archiwalnych"
(Atlas.pdf, 12 MB)

"Atlas zniszczeń dokumentów archiwalnych" został opracowany przez Archiwa Holenderskie jako pomoc służąca do identyfikacji rodzaju zniszczeń oraz stopnia uszkodzenia materiałów archiwalnych.

"Atlas" może być stosowany przy statystycznym badaniu zasobu archiwów z wykorzystaniem uniwersalnej procedury stopnia zniszczenia oraz możliwości udostępniania materiałów archiwalnych – "Uniwersalnej Procedurze Oceny Archiwum (UPAA)" (tzw. "metoda holenderska"). Procedura UPAA (Universal prosedure of archive assesment) jest metodą statystyczną (obiekty wybierane są losowo) mającą na celu obiektywną ocenę stanu zachowania całego zasobu badanego archiwum. Umożliwia określenie jaki procent zasobu może być udostępniany bez ryzyka spowodowania poważniejszych szkód.

Opracowanie powstało dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie w ramach realizacji projektu "ZABEZPIECZENIE I OCHRONA ZASOBÓW ARCHIWALNYCH - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ARCHIWALNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI ASYSTENTA KONSERWATORA", zrealizowanego przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w latach 2003-2004.

Tekst polski – Bogusława Kaźmierska van Slooten – Archiwum Narodowe Holandii, Anna Czajka i Hanna Machaj – Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (AGAD)

Dokumenty rodzinne i książki w Twoim domu: 10 najczęściej zadawanych pytań

czytaj więcej

Zapraszamy do pobrania i wykorzystania znaków informacji wizualnej do czytelni i pracowni naukowej.

czytaj więcej
  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
     
  2. Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 10 stycznia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia i ochrony zasobu archiwalnego archiwów państwowych
czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl