-A
+A

Zarządzanie dokumentacją

Decyzją nr 3 (z późniejszymi zmianami) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołany został Zespół do wspierania archiwów państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Jego prace rozpoczęły się w 2011 r. i mają trwać do 31 grudnia 2014 r.

  

W dniu 10 stycznia 2014 r. powołany został, decyzją nr 1  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, odrębny Zespół do wspierania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

czytaj więcej

Informacja nr 27 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Informacja nr 26 z dnia 21 grudnia 2016 r. ws. sposobu klasyfikacji spraw dotyczących przynawania świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka - poprawiona w zakresie symbolu klasyfikacyjnego (6152) i tytułu klasy

Informacja nr 25 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń wychowawczych

Informacja nr 24 - w sprawie sposobu klasyfikacji spraw dotyczących nabywania prawa do świadczeń rodzicielskich

czytaj więcej

Ze względu na pojawiające się coraz częściej pytania i wątpliwości w zakresie dopuszczalnych technik łączenia dokumentacji papierowej (tzw. sznurowanie dokumentacji) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o przeprowadzeniu rozpoznania tego problemu przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów we współpracy z pracowniami konserwatorskimi w archiwach państwowych w Polsce.

czytaj więcej
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl