Aktualności

Zbiory prof. Bronisława Geremka w zasobie Archiwów Państwowych

08 Marca 2021


Archiwum Bronisława Geremka dzięki decyzji rodziny oraz Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka przekazywane jest sukcesywnie od kilku lat do zasobu Archiwum Akt Nowych. Za rok, w 90. rocznicę urodzin profesora, planowane jest udostępnienie archiwum do celów badawczych

Bronisław Geremek w garniturze.
Bronisław Geremek podczas otwarcia biura RWE w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Rozgłośnia Polska “Radia Wolna Europa”, sygn. 3/36/0/-/274.

Unikalnym typem dokumentacji, pozwalającym spojrzeć na procesy dziejowe z perspektywy ich aktywnych uczestników są archiwa społeczne. Doskonałym przykładem tego rodzaju archiwum jest dokumentacja działalności i dorobku Bronisława Geremka – historyka i działacza opozycji w okresie PRL, a następnie polityka zaangażowanego w proces przemian w Polsce. Profesor Geremek pozostawił po sobie zbiory będące dokumentacyjnym odbiciem jego obszernego dorobku.

W liczącym łącznie ponad 2,5 tys. jednostek zespole znajdują się materiały z działalności naukowej m.in. setki opracowań, referatów i artykułów, recenzje, korespondencja naukowa i materiały warsztatowe. Z okresu działalności opozycyjnej zachował się zbiór wydawnictw drugiego obiegu. W zbiorach odnaleźć można również dokumentację aktywności Bronisława Geremka w strukturach m.in. International Crisis Group, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Fundacji Stefana Batorego, czy Foundation Jean Monnet Pour L’Europe. Archiwum obejmuje też materiały dotyczące działalność politycznej z lat 1989-1997, w tym archiwalia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Unii Wolności oraz z okresu obejmowania urzędu Ministra Spraw Zagranicznych i działalności w Parlamencie Europejskim. Zespół uzupełnia zbiór korespondencji i fotografii z ważnymi postaciami światowej polityki i nauki.

Przekazane do AAN materiały zostały objęte opieką archiwalną, ewidencją i opracowaniem. Udało się już uporządkować i wydzielić najważniejsze części składowe zespołu.  W ciągu najbliższego roku nastąpi zakończenie opracowania zespołu, a w 90. rocznicę urodzin Bronisława Geremka 6 marca 2022 roku Archiwum Akt Nowych planuje udostępnienie archiwum do celów badawczych.