Aktualności

6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne

Już 25 i 26 maja w Warszawie po raz szósty odbędą się Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne. Konferencja przeznaczona jest dla początkujących i zaawansowanych pasjonatów genealogii. W tym roku tematem przewodnim są migracje

Przedstawiciele Archiwów Państwowych wygłoszą trzy prelekcje. O powrotach Polaków do Ojczyzny po I Wojnie Światowej opowie Piotr Zawilski, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego. Stefan Olejniczak z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Jakub Szuliński z Archiwum Akt Nowych przybliżą zgromadzonym akta Państwowych Urzędów Repatriacyjnych.

Po raz pierwszy na konferencji pojawią się przedstawiciele Arolsen Archives, gromadzącego m.in. informacje o robotnikach przymusowych i więźniach w III Rzeszy.

Organizatorami wydarzenia są Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zobacz szczegóły dotyczące programu i zapisów na stronie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. 

10 Maja 2024
Grafika z tytułem wydarzenia „6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne” i drzewem genealogicznym złożonym ze starych zdjęć.

Już 25 i 26 maja w Warszawie po raz szósty odbędą się Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne. Konferencja przeznaczona jest dla początkujących i zaawansowanych pasjonatów genealogii. W tym roku tematem przewodnim są migracje

Przedstawiciele Archiwów Państwowych wygłoszą trzy prelekcje. O powrotach Polaków do Ojczyzny po I Wojnie Światowej opowie Piotr Zawilski, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego. Stefan Olejniczak z Archiwum Państwowego w Poznaniu i Jakub Szuliński z Archiwum Akt Nowych przybliżą zgromadzonym akta Państwowych Urzędów Repatriacyjnych.

Po raz pierwszy na konferencji pojawią się przedstawiciele Arolsen Archives, gromadzącego m.in. informacje o robotnikach przymusowych i więźniach w III Rzeszy.

Organizatorami wydarzenia są Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zobacz szczegóły dotyczące programu i zapisów na stronie Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. 

6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne
Data wydarzenia:
Od : 25 Maja 2024
Do : 26 Maja 2024
Miejsce wydarzenia:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, Warszawa