Aktualności

Album „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 w materiałach Archiwum Państwowego w Lublinie”

05 Października 2020


W ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej Archiwum Państwowe w Lublinie wydało album, w którym zaprezentowano najciekawsze materiały z zasobu dotyczące tego okresu

Publikacja wchodzi w skład projektu „Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r.” 

Okładka książki

Album podzielony jest na trzy części. W pierwszej autor dr Bartosz Staręgowski wprowadza odbiorcę w kontekst historyczny wojny oraz działania militarne prowadzone na terenie Lubelszczyzny w ramach manewru zwanego „Kontrofensywą znad Wieprza” oraz ukazuje, jak władze lokalne reagowały na zagrożenie wojenne. Część druga skupia się na najistotniejszych problemach, z którymi musiało mierzyć się społeczeństwo w czasie działań zbrojnych oraz sposobach radzenia sobie z nimi. Ostatnia wykracza poza ramy czasowe zmagań polsko-bolszewickich i stara się pokazać, w jaki sposób upamiętniano zwycięstwo odniesione nad Armią Czerwoną oraz bohaterstwo polskich żołnierzy w kolejnych latach okresu międzywojennego.

W albumie, oprócz dokumentacji aktowej w formie rękopiśmiennej i maszynopisowej, można zapoznać się z fotografiami, mapami, planami, odręcznymi schematami, plakatami, pocztówkami czy medalami, przyznawanymi bohaterom wojny.

Album można nabyć w Archiwum Państwowym w Lublinie w cenie 69 zł.

Projekt „Walka zbrojna-Walka propagandowa. Oblicza wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r.” jest jedną z kilkudziesięciu inicjatyw przygotowanych przez Archiwa Państwowe w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Pełny wykaz dostępny w zakładce „Rok 1920 w Archiwach”.