Aktualności

„Archeion” na liście punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dzięki staraniom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym „Archeion” znalazło się w ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą 70 punktów

02 Sierpnia 2019
notatnik i długopis na niebieskim tle

Dzięki staraniom Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym „Archeion” znalazło się w ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą 70 punktów

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

„Archeion” jest najstarszym wydawanym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym sprawom archiwalnym. Został utworzony w Warszawie w 1926 r. przez prof. Stanisława Ptaszyckiego.

W publikacji poruszane są zagadnienia z zakresu archiwistyki traktowanej zarówno jako dyscyplina, jak i działalność praktyczna. Każdy z artykułów zawiera streszczenia obcojęzyczne (angielskie, francuskie, rosyjskie). Periodyk publikowany jest równolegle w wersji tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (online). Numery w wersji online są dostępne w zakładce poświęconej czasopismu. 

Zachęcamy do lektury!