[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Dzień Dziecka z Archiwkiem w KPRM

12.15 – 14.15 Malowanie pieczęci woskowych Pokoloruj gotowe odlewy wykonane z wosku na podstawie otrzymanej ilustracji. A może stworzysz własny unikatowy wzór?(przedział wiekowy 5-7 lat). Certyfikat Młodego Archiwisty Zdobądź certyfikat Młodego Archiwisty! Stwórz własną indywidualną pieczęć opłatkową, a poświadczenie zdobycia certyfikatu podpisz gęsim piórem. (przedział wiekowy 8-12 lat) Quizy – zgadywanki 14.30 – 17.00 Warsztaty kryptograficzne Bądź jak żołnierz […]

Spotkanie z archiwistami z Islandii

Dyrektor Pietrzyk opowiedział gościom o kluczowych celach i kierunkach rozwoju polskich archiwów państwowych. Uczestnicy spotkania mogli poznać również bogatą historię, działalność i strukturę gdańskiego Archiwum, systemy i bazy danych używane w Archiwach Państwowych, kwestie związane z systemami zarządzania dokumentacją w praktyce polskich archiwów oraz Archiwum Dokumentów Elektronicznych, które umożliwia przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Przedstawiciele islandzkich archiwów podzielili się doświadczeniami i praktykami stosowanymi […]

Konserwacja 5 górnośląskich ksiąg metrykalnych z XVII i XVIII w.

Obiekty były mocno zniszczone. Miały rozerwane więzy, wypadające karty i widoczne ślady żerowania owadów. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się zabezpieczyć je przed zniszczeniem i zdigitalizować. Konserwacja Konserwację przeprowadziły dyplomowane konserwatorki papieru i skóry dr Katarzyna Kwaśniewicz oraz mgr Danuta Skrzypczyk. Konserwatorki zdezynfekowały obiekty, zdemontowały oprawy i rozłożyły bloki na pojedyncze karty. Następnie karty zostały oczyszczone na sucho i w kąpielach statycznych. Konserwatorki zreparowały przedarcia, uzupełniły ubytki bibułką japońską, […]

Fotografie polskich himalaistów zabezpieczone

Projekt polegał na opracowaniu, zabezpieczeniu i częściowej digitalizacji materiałów archiwalnych, przekazanych Fundacji przez himalaistów i osoby związane z himalaizmem. Zabezpieczono ponad 4 tysiące fotografii (odbitki, negatywy, diapozytywy), w tym: Fotografie Jerzego Kukuczki to w większości zapis wypraw himalaisty na ośmiotysięczniki. Zostały one odnalezione w zbiorach jego przyjaciół Ryszarda Wareckiego i Zbigniewa Kowalewskiego. To ogromny, dotąd niepublikowany, ani nieopracowany zbiór zdjęć, dokumentujących historię wspinaczek Jerzego Kukuczki na najwyższe góry […]

Porozumienie w zakresie ochrony dóbr kultury

Na podstawie porozumienia Archiwa Państwowe i Ośrodek będą realizować wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe (m.in. kursy, szkolenia, publikacje, konferencje, warsztaty i spotkania). Współpraca obejmie również wymianę informacji i doświadczeń w zakresie związanym z ochroną, poszanowaniem i opieką nad dziedzictwem materialnym na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Podpisanie porozumienia wpisuje się w tegoroczne obchody 70-lecia podpisania w Hadze Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 4 maja 1954 r.