Aktualności

Cenna kolekcja pocztówek przekazana do Archiwum Państwowego w Koszalinie

12 Października 2021


Wczoraj Wojciech Stylski – szczeciński kolekcjoner i regionalista – przekazał w darze do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie kolekcję około 1100 kartek pocztowych powstałych w okresie od lat 40. do lat 90. XX wieku

Wojciech Stylski i dyrektor Królczyk stoją obok siebie przy stole zapełnionym pocztówkami.
Przekazanie kolekcji pocztówek. Z lewej Wojciech Stylski, z prawej dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Pocztówki przedstawiają m. in. Koszalin i Słupsk oraz inne miasta, miasteczka i wsie z terenów dawnych województw koszalińskiego i słupskiego. W podarowanej kolekcji znajdują się też pocztówki z błędami drukarskimi, co stanowi dodatkową ciekawostkę.

Stół ze starymi pocztówkami.
Pocztówki z kolekcji Wojciecha Stylskiego, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Przekazany zbiór jest owocem wieloletniej pasji kolekcjonerskiej Wojciecha Stylskiego. Dzięki wspaniałemu gestowi darczyńcy zasób koszalińskiego Archiwum wzbogacił się o niezwykłe i rzadko spotykane materiały, często najbardziej interesujące dla użytkowników – zdjęcia, pocztówki i materiały ikonograficzne.

Wojciech Stylski i dyrektor Królczyk podpisują umowę. Za nimi mężczyzna z kamerą. Z tyłu stół zapełniony pocztówkami.
Podpisanie umowy przekazania, fot. Archiwum Państwowe w Koszalinie.

To nie jedyny dar kolekcjonera dla Archiwów Państwowych. We wrześniu Wojciech Stylski przekazał ponad tysiąc pocztówek przedstawiających m.in. widoki kilkudziesięciu miejscowości na Pomorzu Zachodnim do Archiwum Państwowego w Szczecinie.