Aktualności

Debata „Drogi Suwalszczyzny do Niepodległości 1918 – 1920”

W Archiwum Państwowym w Suwałkach odbędzie się dzisiaj pierwsza debata historyczna z cyklu „Drogi Suwalszczyzny do Niepodległości 1918 – 1920”

Debata ma na celu przedstawienie złożonej sytuacji politycznej i społecznej na Suwalszczyźnie w okresie przedłużającej się okupacji niemieckiej oraz aspiracji niepodległościowych ludności polskiej w kontekście postaw politycznych innych narodowości. Dyskusji poddany zostanie wpływ wielkiej polityki na lokalne wydarzenia, zróżnicowanie postaw politycznych lokalnych liderów ruchu niepodległościowego oraz różnych metod działania na drodze do wolności.

Uczestnikami forum dyskusyjnego będą znani historycy i regionaliści dr Krzysztof Skłodowski – kustosz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, doktor nauk humanistycznych, badacz procesu odzyskiwania niepodległości przez Suwalszczyznę oraz Jarosław Szlaszyński – działacz społeczny i samorządowy, starosta Powiatu Augustowskiego, jeden z inicjatorów powołania Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących dziejów Ziemi Augustowsko-Suwalskiej. Debatę poprowadzi pracownik Archiwum Państwowego w Suwałkach Sławomir Filipowicz.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Data i miejsce spotkania: 16 maja 2019 r., godz. 16:00, Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

 

16 Maja 2019
Siedząca grupa ludzi w sali konferencyjnej

W Archiwum Państwowym w Suwałkach odbędzie się dzisiaj pierwsza debata historyczna z cyklu „Drogi Suwalszczyzny do Niepodległości 1918 – 1920”

Debata ma na celu przedstawienie złożonej sytuacji politycznej i społecznej na Suwalszczyźnie w okresie przedłużającej się okupacji niemieckiej oraz aspiracji niepodległościowych ludności polskiej w kontekście postaw politycznych innych narodowości. Dyskusji poddany zostanie wpływ wielkiej polityki na lokalne wydarzenia, zróżnicowanie postaw politycznych lokalnych liderów ruchu niepodległościowego oraz różnych metod działania na drodze do wolności.

Uczestnikami forum dyskusyjnego będą znani historycy i regionaliści dr Krzysztof Skłodowski – kustosz w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, doktor nauk humanistycznych, badacz procesu odzyskiwania niepodległości przez Suwalszczyznę oraz Jarosław Szlaszyński – działacz społeczny i samorządowy, starosta Powiatu Augustowskiego, jeden z inicjatorów powołania Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących dziejów Ziemi Augustowsko-Suwalskiej. Debatę poprowadzi pracownik Archiwum Państwowego w Suwałkach Sławomir Filipowicz.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Data i miejsce spotkania: 16 maja 2019 r., godz. 16:00, Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69

 

Debata „Drogi Suwalszczyzny do Niepodległości 1918 – 1920”
Data wydarzenia:
Od : 16 Maja 2019
Do : 16 Maja 2016
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 69