Aktualności

Delegacja Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy w Archiwach Państwowych

Dzisiaj wizytę w Archiwach Państwowych złożyła delegacja Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy na czele z wiceminister Anastasiią Bondar. Celem pobytu delegacji było zapoznanie się z procesem digitalizacji polskich dóbr kultury, w tym dziedzictwa archiwalnego, w kontekście konieczności zabezpieczenie zasobów dziedzictwa kulturowego Ukrainy w okresie trwających działań wojennych

 

11 Października 2022
Trzy osoby siedzą za stołem konferencyjnym.

Dzisiaj wizytę w Archiwach Państwowych złożyła delegacja Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy na czele z wiceminister Anastasiią Bondar. Celem pobytu delegacji było zapoznanie się z procesem digitalizacji polskich dóbr kultury, w tym dziedzictwa archiwalnego, w kontekście konieczności zabezpieczenie zasobów dziedzictwa kulturowego Ukrainy w okresie trwających działań wojennych

 

Gości powitał i wprowadził w tematykę spotkania Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Dyrektor Pietrzyk podkreślił znaczenie wieloletnich strategicznych więzi i obecnych kontaktów miedzy archiwami Polski i Ukrainy.

Podczas spotkania w Narodowym Archiwum Cyfrowym delegaci zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat organizacji procesu digitalizacji i obowiązujących w Archiwach Państwowych standardów. Spotkaniu towarzyszył również pokaz sprzętu do cyfryzacji zasobów oraz stosowanych metod digitalizacji.