Aktualności

Dokumenty Związku Kompozytorów Polskich uporządkowane i zabezpieczone

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2021” uporządkowano i zabezpieczono dokumenty z Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich dotyczące działalności ZKP w latach 1945-1989

11 Lipca 2022

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2021” uporządkowano i zabezpieczono dokumenty z Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich dotyczące działalności ZKP w latach 1945-1989

Związek Kompozytorów Polskich powstał zaraz po zakończeniu II wojny światowej z przekształcenia funkcjonującego od lat 20. XX wieku Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. Zgodnie z zamierzeniem ówczesnych władz państwowych, ZKP szybko stał się pośrednikiem pomiędzy rządem a muzycznymi środowiskami twórczymi. Archiwum ZKP zawiera zatem bezcenne materiały – źródła do badania twórczości, życia muzycznego i relacji między kulturą a władzą w tym okresie.

W ramach projektu powstał nowy, cyfrowy inwentarz, a dokumenty zostały zabezpieczone przed zniszczeniem w nowych teczkach i sztywnych, mocnych pudłach. Inwentarz dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

– Do tej pory przedstawialiśmy badaczom odwiedzającym nasze Archiwum starą, dosłownie rozsypującą się księgę inwentarzową, złożoną z licznych spisów. Niektóre karty były już bardzo mocno zniszczone – mówi Izabela Zymer, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, koordynatorka projektu. – Najbardziej wymiernym efektem projektu jest nowy inwentarz – uporządkowany, cyfrowy, dostępny online. Od tej pory każda zainteresowana osoba może się z nim zapoznać szczegółowo z dowolnego miejsca na świecie jeszcze przed pierwszą wizytą w naszej placówce.

Materiały ujęte w inwentarzu są obecnie skanowane i publikowane na portalu zbioryspoleczne.pl Centrum Archiwistyki Społecznej.

– Sformowaliśmy wspaniały zespół, który pracował pomimo pandemii z wielką odpowiedzialnością, dokładnością i zaangażowaniem – dodaje Izabela Zymer. – Już w trakcie prac dostawaliśmy pochwały od użytkowników za czytelność i wysoką funkcjonalność nowego inwentarza, tempo realizacji zgłaszanych zapotrzebowań, wygląd teczek i pudeł. Sprawiało to nam ogromną satysfakcję.

Podczas prowadzonych prac odkryte zostały również teczki nieujęte dotąd w inwentarzu, nigdy nieopracowane i niekwalifikowane.

– Istnieje powiedzenie, że każda szanująca się biblioteka czy archiwum ma swoje tajemnice, zwykle kryjące się gdzieś w rzadko odwiedzanych zakamarkach szaf. Tego typu niespodzianka nie ominęła również nas – zdradza Izabela Zymer. – Ukryte głęboko za aktami od dawna nie wyjmowanymi, tkwiły teczki nigdy nieopracowane.

W ramach nowej, tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022” trwa już opracowywanie i zabezpieczanie nowo odnalezionych akt.

Konkurs dotacyjny „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Archiwa Państwowe od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie podmiotów, które wytwarzają i gromadzą materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania archiwaliów. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2021 dofinansowaliśmy 120 projektów na łączną kwotę ponad 5,6 mln zł. Obecnie trwa kolejna edycja konkursu.