Archiwalne źródła tożsamości

Strona prezentująca projekty Archiwum Państwowego w Opolu dotyczące gromadzenia informacji o polonikach i źródłach do historii Polski, przechowywanych w archiwach zagranicznych.