Europa Narodów

Strona zawiera informacje o projekcie Archiwum Państwowego w Poznaniu „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – EUROPA NARODÓW”. Portal przybliża materiały dokumentujące obecność ludności pochodzącej z Czech, Francji, Niderlandów, Niemiec, Szkocji, Włoch i wielu innych krajów Starego Kontynentu w dziejach Wielkopolski przedrozbiorowej oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu.