Aktualności

II edycja konkursu „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” w województwie zachodniopomorskim

25 Stycznia 2021


Archiwum Państwowe w Szczecinie zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w II edycji konkursu na pracę literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”

Grafika z nazwą konkursu i logotypami

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, inspirowanie do poznawania historii rodzinnej i prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości z archiwów rodzinnych.

Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis pamiątki wraz z przytoczeniem jej losów.

Termin przesyłania prac mija 30 kwietnia 2021 roku.

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Oświadczenie opiekunów są dostępne na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę oraz dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie pana Krzysztofa Kowalczyka.

O I edycji

Pomysł konkursu narodził się w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Szczecińskie Archiwum Państwowe wspólnie z Kuratorium przeprowadziło I edycję w roku szkolnym 2019/2020. Wpłynęło wtedy 380 prac konkursowych, z których wiele prezentowało wysoki poziom.

W pracach konkursowych odzwierciedlone zostały losy Polaków na tle trudnych i dramatycznych wydarzeń XX w. Kanwą tych historii były pamiątki rodzinne i dokumenty pieczołowicie przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Opisane zostały m.in. historie więźniów obozów koncentracyjnych, łagrów, zesłańców, żołnierzy, świadectwo, tych którzy przeżyli ludobójstwo na Wołyniu, Polaków, którzy dali schronienie Żydom w czasie II wojny światowej, robotników przymusowych III Rzeszy. Są to historie, których echa, można odnaleźć w historii każdej rodziny.
Wybór laureatów okazał się bardzo trudny – do tego stopnia, że każde z miejsc na podium przypadło ex aequo trzem osobom. Ostatecznie nagrodzono 17 prac.

Wyróżnione prace zostały opublikowane w broszurze, której wersja elektroniczna jest na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie.