Aktualności

II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

14 i 15 lutego odbywa się II konferencja z cyklu Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze. Tym razem tematem przewodnim spotkania jest 100-lecie polskich Archiwów Państwowych

II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze pt. „Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych” są kontynuacją zapoczątkowanego w 2017 r. cyklu konferencji. Przedsięwzięcie ma na celu uczczenie 100-lecia archiwów państwowych, popularyzację działalności archiwów państwowych i ich zasobu, oraz zebranie materiałów do publikacji archiwoznawczej. Konferencja z udziałem prelegentów z całego kraju odbywa się w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.

Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia, jak m.in. wpływ makdonaldyzacji na funkcjonowanie Archiwów Państwowych, zakres usług informacyjnych archiwów, portret zbiorowy pracowników archiwum, kwestia rewindykacji archiwaliów, współpraca archiwów państwowych i kościelnych.

Szczegółowy program konferencji (PDF, 213 KB)

Konferencję Patronatem Honorowym objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W spotkaniu uczestniczy Dyrektor Departamentu Archiwistyki NDAP Maciej Zdunek.

14 Lutego 2019
Siedząca grupa ludzi w sali konferencyjnej

14 i 15 lutego odbywa się II konferencja z cyklu Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze. Tym razem tematem przewodnim spotkania jest 100-lecie polskich Archiwów Państwowych

II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze pt. „Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych” są kontynuacją zapoczątkowanego w 2017 r. cyklu konferencji. Przedsięwzięcie ma na celu uczczenie 100-lecia archiwów państwowych, popularyzację działalności archiwów państwowych i ich zasobu, oraz zebranie materiałów do publikacji archiwoznawczej. Konferencja z udziałem prelegentów z całego kraju odbywa się w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.

Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia, jak m.in. wpływ makdonaldyzacji na funkcjonowanie Archiwów Państwowych, zakres usług informacyjnych archiwów, portret zbiorowy pracowników archiwum, kwestia rewindykacji archiwaliów, współpraca archiwów państwowych i kościelnych.

Szczegółowy program konferencji (PDF, 213 KB)

Konferencję Patronatem Honorowym objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W spotkaniu uczestniczy Dyrektor Departamentu Archiwistyki NDAP Maciej Zdunek.

II konferencja z cyklu Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze
Data wydarzenia:
Od : 14 Lutego 2019
Do : 15 Lutego 2019
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach