Aktualności

Inauguracja prac CKM i CKAOD

8 lutego br. odbyły się inauguracyjne posiedzenia dwóch ciał doradczych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – Centralnej Komisji MetodycznejCentralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Członków obu gremiów przywitał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Na pierwszych posiedzeniach członkowie wybrali przewodniczących Komisji i ustalili tryb działania.

09 Lutego 2023

8 lutego br. odbyły się inauguracyjne posiedzenia dwóch ciał doradczych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – Centralnej Komisji MetodycznejCentralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Członków obu gremiów przywitał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Na pierwszych posiedzeniach członkowie wybrali przewodniczących Komisji i ustalili tryb działania.

Przewodniczącą Centralnej Komisji Metodycznej została Edyta Targońska z Archiwum Państwowego w Lublinie. Jest ona również przewodniczącą Regionalnej Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Kielcach, Archiwum Państwowego w Radomiu i Archiwum Państwowego w Zamościu.

Przewodniczącą Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji została Monika Kowzon – Świtalska z Narodowego Archiwum Cyfrowego, która jednocześnie przewodniczy Regionalnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Warszawie i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Obie Komisje rozpoczęły swoją działalność w nowej formule, zgodnie z którą w ich skład wchodzą przewodniczący regionalnych komisji metodycznych (dla Centralnej Komisji Metodycznej), przewodniczący regionalnych komisji archiwalnej oceny dokumentacji (dla Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji) oraz eksperci powołani przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.