Aktualności

IV edycja konferencji naukowej „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”

14 Października 2021


Dziś o godzinie 16:00 w auli Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpocznie się kolejna konferencja z cyklu „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989”. To już czwarta edycja wydarzenia. W tym roku obrady odbędą się pod hasłem „Walka o sumienia Polaków 1980-1989”

Całość obrad będzie można obejrzeć na żywo na stronie internetowej konferencji lub bezpośrednio w serwisie YouTube.

Plakat z tekstem: KONFERENCJA NAUKOWA CZŁOWIEK WOBEC SYSTEMÓW TOTALITARNYCH NA ŚRODKOWYM NADODRZU 1933-1989, edycja IV, Walka o sumienia Polaków. 1980-1989 14.10.2021 r., godz. 16.00-19.00, Aula Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71. Prelegenci i referaty: Prof. zw. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN, AJP, Gorzów Wlkp.: Przebudzenie sumień Polaków, jako owoc pielgrzymek św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Dr hab. Rafał Łatka, BBH IPN Warszawa: o wiele więcej niż duszpasterstwo. Rola Kościoła katolickiego w ostatniej dekadzie PRL. ks. dr hab. prof. KUL Kazimierz Pierzchała, KUL: Więzień sumienia" a dylematy funkcjonariuszy sw. System penitencjarny w PRL wobec lubuskich opozycjonistów z lat 80-tych. ks. dr hab. prof. US Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, INT US: Wybór między wiarą a niewiarą. Dylematy sumienia mieszkańca Ziemi Lubuskiej na przykładzie życia i działalności ks. Bronisława Kotwicy (1946-2003). Ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej, WT UAM: Pomoc dla Rodaków w okresie Stanu Wojennego organizowana przez parafie polonijne prowadzone przez Księży Chrystusowców. ks. dr hab. Robert Romuald Kufel, ADZG: Działalność Komitetu Pomocy Internowanym i ich rodzinom w zasobie Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Dr Tadeusz Dzwonkowski, APZG: Formacja religijna i patriotyczna Lubuszan na przykładzie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia z nią zwiazane referaty wystaszone podczas konferencji będą transmitowane w internecie, a ich nagranie opublikowane na stronie konferencji. Informacje o konterencji i transmisji online: konferencjatotalitaryzm.pl

Celem konferencji jest:

  • Naukowa refleksja i badania nad Systemem totalitarnym w latach 1945-1989 i kondycją CZŁOWIEKA – systemem wartości, norm, zasad
  • Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czym kierowali się ludzie, kiedy szli na współpracę z  państwem komunistycznym, a czym kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego – różne postawy ludzkie i ich motywy
  • Popularyzacja badań historycznych nad tymi zagadnieniami i dotarcie z wnioskami do jak najszerszej rzeszy odbiorców.

Zobacz program wydarzenia i sylwetki prelegentów na stronie konferencji.

Wydarzenie organizuje Archiwum Państwowe w Zielonej Górze wspólnie z Fundacją Civitas Christiana.