Aktualności

Konferencja „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”

Zachęcamy do udziału w konferencji poświęconej zmieniającym się na przestrzeni wieków funkcjom i zadaniom archiwistów i historyków podejmowanym w służbie państwa i społeczeństwa

09 Maja 2019
Siedząca grupa ludzi w sali konferencyjnej

Zachęcamy do udziału w konferencji poświęconej zmieniającym się na przestrzeni wieków funkcjom i zadaniom archiwistów i historyków podejmowanym w służbie państwa i społeczeństwa

Konferencja „Archiwiści i historycy w służbie państwa i społeczeństwa od późnego średniowiecza do końca XX wieku”
Data wydarzenia:
Od : 16 Maja 2019
Do : 17 Maja 2019
Miejsce wydarzenia:

Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia takie jak status archiwistów i archiwów magnackich XVIII w. i ziemiańskich XIX/XX w., początki archiwów historycznych w krajach monarchii pruskiej, środowisko archiwalne w Polsce, archiwiści II Rzeczypospolitej, przemiany zadań administracji archiwalnej w świetle przepisów prawa polskiego z lat 1919-2019. Przewidziane są również wystąpienia dotyczące znanych archiwistów i historyków m.in. płk. Józefa Serugi, Eugeniusza Szwankowskiego, Józefa Kazimierskiego, Józefa Jasnowskiego.

Wystąpienia wygłoszą archiwiści, historycy i badacze zajmujących się dziejami archiwów.

Obrady odbędą się w dniach 16-17 maja 2019 w siedzibie Instytutu Historii PAN (Rynek Starego Miasta 29/31) w sali im. Tadeusza Kościuszki (II piętro) oraz drugiego dnia w Instytucie Historycznym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28), w sali A (II piętro).

Organizatorami wydarzenia są Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

W załączeniu program obrad.