Aktualności

Konferencja „System ADE – archiwalny kurs na innowacje”

02 Grudnia 2019


Dziś w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęła się dwudniowa konferencja archiwów państwowych poświęcona systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych – ADE

W spotkaniu uczestniczy 300 przedstawicieli jednostek administracji publicznej i niepublicznej, a także archiwów państwowych. Wśród uczestników znajdują się pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, organów samorządowych, muzeów, szkół wyższych i jednostek naukowych, a także służby zdrowia.

Konferencja ADE - widok na publiczność.
Uczestnicy konferencji „System ADE – archiwalny kurs na innowacje”.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników realizowanego obecnie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych – ADE. Projekt zakłada stworzenie systemu, który umożliwi przekazywanie, a także długoterminowe zabezpieczanie i przechowywanie  materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz kwestiami związanymi z dokumentem elektronicznym, paczką archiwalną i systemami EZD. Drugi dzień zostanie poświęcony systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Zaprezentowany zostanie sam system oraz przeprowadzone badania potrzeb użytkowników. Poruszone zostaną również kwestie związane z procedurami dotyczącymi przekazania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej za pomocą systemu ADE.

dr Paweł Pietrzyk
Wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Wśród prelegentów znajdują się również Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Radosław Kałużniak, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP p. Mariusz Madejczyk, a także pracownicy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zaangażowani w budowę systemu ADE oraz wykonawcy badań potrzeb użytkowników, dostawcy infrastruktury i systemu teleinformatycznego, a także producenci systemów EZD – partnerzy NDAP w procesie integracji systemu ADE z systemami EZD.

dr Magda Gałach
Wystąpienie Dyrektora Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP dr Magdy Gałach.

Tych z państwa, którym nie udało się wziąć udziału w konferencji, informujemy, że planowane są w roku 2020 spotkania informacyjne poświęcone tej tematyce.

___

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.