Aktualności

Konferencja „Wojna a ochrona dziedzictwa kultury”

W piątek w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Wojna a ochrona dziedzictwa kultury”. W wydarzeniu wziął udział zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski, który poruszył temat ochrony zasobu archiwalnego na wypadek szczególnych zagrożeń w świetle doświadczeń wojennych Ukrainy

22 Kwietnia 2024
Dyrektor Wojtkowski siedzi za stolikiem. Obok inny mężczyzna. W tle prezentacja.

W piątek w Arkadach Kubickiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Wojna a ochrona dziedzictwa kultury”. W wydarzeniu wziął udział zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski, który poruszył temat ochrony zasobu archiwalnego na wypadek szczególnych zagrożeń w świetle doświadczeń wojennych Ukrainy

Konferencja wpisała się w obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i jubileuszu 70-lecia Konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego oraz 25-lecia Drugiego Protokołu do Konwencji z 26 marca 1999 r.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Warszawa silniejsza od wojny”, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie. Na ekspozycji zaprezentowane zostały różnorodne materiały – zdjęcia, szkice, plany, opisy i inne dokumenty – związane z odbudową stolicy po II wojnie światowej.

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Archiwa Państwowe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zamek Królewski w Warszawie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Polski Komitet Błękitnej Tarczy.