Aktualności

Maria Konopnicka w archiwaliach!

W ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej zapraszamy do Kalisza – rodzinnego miasta jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. W kaliskim Archiwum Państwowych w samo południe zostanie dziś otwarta wystawa „Maria Konopnicka w archiwaliach”. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 31 marca 2023 roku

Wystawa jest efektem wnikliwej kwerendy źródłowej przeprowadzonej w całej sieci Archiwów Państwowych oraz w innych instytucjach pielęgnujących pamięć o Marii Konopnickiej. Na ekspozycji znalazły się wybrane archiwalia z 22 instytucji, ogólnodostępnej prasy oraz zbiorów Teresy Kaczorowskiej z Ciechanowa.

Celem wystawy jest przedstawienie życia, twórczości i form upamiętnienia Marii Konopnickiej za pomocą różnorodnych źródeł. Na ekspozycji można obejrzeć oryginalne akty metrykalne, dokumenty administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, korespondencja listowna, telegramy, kartki i znaczki pocztowe, fotografie, mapy, plany i szkice, artykuły prasowe, afisze i plakaty, tłok pieczętny i eksponaty muzealne.

Wiele materiałów na wystawie jest prezentowanych po raz pierwszy, m. in. zapisy w repertoriach notariuszy kaliskich, wskazujące na to, iż we wrześniu 1849 r. rodzina Wasiłowskich zamieszkiwała już w Kaliszu oraz dokumenty powstałe w ramach działalności Zakładu Ochrony Ubogich Dzieci w Kaliszu z lat 50. XIX w., w których wielokrotnie można znaleźć nazwisko Józefa Wasiłowskiego (ojca Marii).

Wystawa została przygotowana przez dr Annę Bestian-Zając – kuratorkę wystawy (koncepcja, wybór materiałów i opisy), Edytę Pietrzak (wybór materiałów) i Marię Doktór (korekta), pod kierunkiem dr Grażyny Schlender.

Fot. Anna Bestian-Zając

 

30 Listopada 2022

W ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej zapraszamy do Kalisza – rodzinnego miasta jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. W kaliskim Archiwum Państwowych w samo południe zostanie dziś otwarta wystawa „Maria Konopnicka w archiwaliach”. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 31 marca 2023 roku

Wystawa jest efektem wnikliwej kwerendy źródłowej przeprowadzonej w całej sieci Archiwów Państwowych oraz w innych instytucjach pielęgnujących pamięć o Marii Konopnickiej. Na ekspozycji znalazły się wybrane archiwalia z 22 instytucji, ogólnodostępnej prasy oraz zbiorów Teresy Kaczorowskiej z Ciechanowa.

Celem wystawy jest przedstawienie życia, twórczości i form upamiętnienia Marii Konopnickiej za pomocą różnorodnych źródeł. Na ekspozycji można obejrzeć oryginalne akty metrykalne, dokumenty administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, korespondencja listowna, telegramy, kartki i znaczki pocztowe, fotografie, mapy, plany i szkice, artykuły prasowe, afisze i plakaty, tłok pieczętny i eksponaty muzealne.

Wiele materiałów na wystawie jest prezentowanych po raz pierwszy, m. in. zapisy w repertoriach notariuszy kaliskich, wskazujące na to, iż we wrześniu 1849 r. rodzina Wasiłowskich zamieszkiwała już w Kaliszu oraz dokumenty powstałe w ramach działalności Zakładu Ochrony Ubogich Dzieci w Kaliszu z lat 50. XIX w., w których wielokrotnie można znaleźć nazwisko Józefa Wasiłowskiego (ojca Marii).

Wystawa została przygotowana przez dr Annę Bestian-Zając – kuratorkę wystawy (koncepcja, wybór materiałów i opisy), Edytę Pietrzak (wybór materiałów) i Marię Doktór (korekta), pod kierunkiem dr Grażyny Schlender.

Fot. Anna Bestian-Zając

 

Wystawa „Maria Konopnicka w archiwaliach”
Data wydarzenia:
Od : 30 Listopada 2022
Do : 31 Marca 2023
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207