Aktualności

Międzynarodowa konferencja „Rozproszone dziedzictwo dokumentacyjne – identyfikacja, dostępność, badania i popularyzacja”

22 Września 2021


W dniach 21-22 września br. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce rozproszonego dziedzictwa dokumentacyjnego Litwy oraz krajów sąsiadujących. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy pomiędzy Urzędem Naczelnego Archiwisty Litwy, Uniwersytetem Wileńskim oraz Radą Bałtyckich Archiwów Audiowizualnych

Jeden z referatów wprowadzających do dwudniowych obrad, wygłosiła dr hab. Anna Krochmal, jako przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wystąpienie pt. „Polskie dziedzictwo archiwalne zagranicą – zabezpieczanie, popularyzacja i potencjał naukowy” zostało poświęcone doświadczeniom polskich Archiwów Państwowych ze współpracy z ponad 25 ośrodkami polonijnymi, zlokalizowanymi na terenie Europy, obu Ameryk i Australii. Referentka scharakteryzowała założenia i wyniki wieloletniego programu wsparcia instytucji polskich poza krajem. Zwróciła również uwagę na specyfikę archiwów emigracyjnych, główne formy i zakres świadczonej pomocy oraz ogromny potencjał badawczy zgromadzonych źródeł, dokumentujących wspólne losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W końcowej części wystąpienia, poświęconej przyszłości archiwów polonijnych, podkreśliła znaczenie popularyzacji wiedzy o nich, m. in. poprzez włączanie zasobów polonijnych do ogólnopolskiego systemu informacji w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), jak też znaczący dorobek wydawniczy Archiwów Państwowych, obejmujący przewodniki i informatory o archiwach polonijnych.

W konferencji wzięło udział ponad 20 referentów, reprezentujących instytucje naukowe i archiwalne z Litwy oraz diasporę litewską ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie prowadzone w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) zgromadziło łącznie ponad 900 słuchaczy.