Aktualności

Nabór wniosków w IV edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata”

09 Marca 2020


Przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć Świata”, dr Paweł Pietrzyk, zaprasza do zgłaszania propozycji wpisów na listę obiektów, które stanowią świadectwo ważnych wydarzeń w historii kraju, zarówno w sferze militarnej, politycznej, gospodarczej, społecznej jak i kulturalnej

Na listę krajową programu wpisywane są najcenniejsze dokumenty o szczególnym znaczeniu dla historii, dziedzictwa kulturowego i tradycji Polski. Dotychczas wpisem na listę uhonorowano 33 wyjątkowe obiekty z zasobu polskich archiwów, bibliotek i innych polskich instytucji w kraju i za granicą.

Komitet podejmując decyzję o wpisie obiektu na listę krajową bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • autentyczność w zakresie jego koncepcji, materiału i wykonania,
  • integralność i kompletność w ramach zbioru lub zespołu ukształtowanego według tematu, okresu lub wydarzenia,
  • wyjątkowy przykład dla miejsca (regionu, tradycji kulturowej), w którym powstał,
  • wyjątkowy przykład wartości dla okresu, w którym powstał,
  • wyjątkowy przykład dokonania umysłu człowieka,
  • wyjątkowy przykład wpływu na przemiany i rozwój kultury człowieka,
  • przykład szczególnie istotnej tradycji kulturowej i cywilizacyjnej,
  • szczególny przykład znaczącego tematu i formy artystycznej twórczości (plastycznej, literackiej, muzycznej),
  • unikatowy charakter nośnika zapisu informacji.

Więcej informacji o programie i liście krajowej można znaleźć na stronie internetowej Pamięć Polski

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 4 maja br. na adres mailowy ndap@archiwa.gov.pl. Szczegółowych informacji dotyczących wpisów na listę krajową udziela pani Ewelina Kowalik (adres e-mail: ekowalik[at]archiwa.gov.pl, tel. 022 56 54 660).