Aktualności

Ograniczenie działalności Archiwów Państwowych

11 Marca 2020


W związku z opublikowaniem komunikatu sztabu kryzysowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego informującego o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 i czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podjął decyzję o ograniczeniu działalności podległych mu Archiwów Państwowych.

Oznacza to zawieszenie działalności czytelni oraz organizacji wydarzeń z udziałem gości zewnętrznych, w tym zawieszenie prowadzenia lekcji archiwalnych dla szkół i studentów.

Zaleca się również odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności archiwalnej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym oraz wyjazdów w ramach wymiany bezdewizowej archiwistów, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2.

Jednocześnie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych poleca dyrektorom Archiwów Państwowych opracowanie założeń działania jednostki organizacyjnej w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania instytucji, potwierdzonego komunikatami odpowiednich służb (lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych). Zaleca również, aby plany te zapewniały realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.