Aktualności

Opracowanie i zabezpieczenie kolekcji Dariusza Baliszewskiego

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” pracownicy Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA opracowali i zabezpieczyli kolekcję Dariusza Baliszewskiego (1946-2020) – historyka, dziennikarza, publicysty, współtwórcy i prowadzącego programów telewizyjnych: “Świadkowie”, „Na marginesie historii, „Powtórka z historii” i „Rewizja Nadzwyczajna”

21 Marca 2023
Kobieta wpisuje czarnym markerem nazwę kolekcji na białej teczce.

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” pracownicy Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA opracowali i zabezpieczyli kolekcję Dariusza Baliszewskiego (1946-2020) – historyka, dziennikarza, publicysty, współtwórcy i prowadzącego programów telewizyjnych: “Świadkowie”, „Na marginesie historii, „Powtórka z historii” i „Rewizja Nadzwyczajna”

Dziennikarz, historyk, badacz

Dariusz Baliszewski współpracował m.in. z „Newsweekiem”, „Wprost”, „Uważam Rze Historia” i „Rzeczpospolitą”. Był autorem artykułów dotyczących m.in. Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania Warszawskiego, działalności wywiadów podczas drugiej wojny, Rządu RP na uchodźstwie, czy dwudziestolecia międzywojennego. Większość swoich prac poświęcił na badanie katastrofy gibraltarskiej i przyczyn śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Na podstawie efektów prac Baliszewskiego w 2009 roku powstał film „Generał – zamach na Gibraltarze” i serial “Generał”. Był również autorem takich publikacji jak: „Historia nadzwyczajna”, „Trzecia strona medalu”, „Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej”, „Cud niepodległości”, „Gibraltar. Tajemnica Sikorskiego”. Za swoje osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Cenna kolekcja zabezpieczona

Pracownicy archiwum uporządkowali, opisali oraz poddali konserwacji zachowawczej i przepakowali do teczek bezkwasowych i kopert bawełnianych 375 jednostek archiwalnych.

Opracowana kolekcja zawiera:

  • materiały dotyczące pracy Dariusza Baliszewskiego w programach telewizyjnych (korespondencję z lat 80. i 90. od telewidzów, słuchaczy, świadków historii);
  • materiały koncentrujące się na osobie gen. Władysława Sikorskiego oraz katastrofie w Gibraltarze w 1943 roku (relacje, notatki, dzienniki, prasę, wywiady, i korespondencję);
  • materiały dotyczące organizacji „Muszkieterzy” oraz marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego;
  • materiały do pracy zawodowej Dariusza Baliszewskiego dotyczące historii XX wieku: dwudziestolecia międzywojennego, członków rządu II RP, dyplomatów, wojskowych, II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego, rządu RP na uchodźstwie, PRL i in.

Dostęp do kolekcji

Materiały zostały również zinwentaryzowane. Rezultatem prac jest inwentarz, zamieszczony na stronie Fundacji Ośrodka KARTA.

Kolekcja udostępniana jest bezpłatnie na miejscu w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA czynnej od poniedziałku do środy w godz. 9.30-16.30.

Z materiałów mogą korzystać m.in. historycy, socjolodzy, publicyści, pedagodzy, dziennikarze oraz pasjonaci historii. Materiały mogą posłużyć do badań, publikacji, wystaw, projektów edukacyjnych i filmów. Te cenne źródła historyczne będą także wsparciem dla nauczycieli i edukatorów, chcących prowadzić zajęcia dotyczące tematyki II wojny światowej, PRL, historii najnowszej.

W przyszłości Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA planuje digitalizację kolekcji i udostępnienie jej online na stronie biblioteki cyfrowej FOK.


„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2022, dofinansowaliśmy już 137 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 6,5 mln zł.