Aktualności

Otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Dziś oficjalnie otworzyliśmy nowo wybudowaną siedzibę Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza 17!

Gości wydarzenia powitał Eugeniusz Borodij, dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, minister i bydgoski poseł na Sejm RP Łukasz Schreiber, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich.

25 Września 2023

Dziś oficjalnie otworzyliśmy nowo wybudowaną siedzibę Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza 17!

Gości wydarzenia powitał Eugeniusz Borodij, dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, minister i bydgoski poseł na Sejm RP Łukasz Schreiber, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich.

– Archiwa są podstawą pamięci państwa. Stanowią o jego ciągłości i tożsamości. Dostępne dla szerokich kręgów naukowców, regionalistów oraz dziennikarzy są fundamentem rozwoju wielu dziedzin nauki i ustroju społecznego. Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, spełniająca najwyższe standardy, jest krokiem ku nowoczesności i nadaniu nowych funkcjonalności tej instytucji. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zakończenie inwestycji. Wierzę, że będzie dobrze służyła społeczności – napisał w liście premier.

W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy przechowywane są materiały archiwalne z Pomorza i Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Nowa siedziba Archiwum zapewni im bezpieczne warunki przechowywania i umożliwi wygodne korzystanie z dokumentów użytkownikom.

– To inwestycja w 100% zrealizowana z budżetu państwa. W ostatnich latach otworzyliśmy równie piękne Archiwa w Nowym Sączu, Krakowie, Suwałkach czy Białymstoku. Trwa budowa Archiwum w Katowicach. W realizacji są także dwa projekty systemowe, które zadecydują o przyszłości polskich Archiwów: Wieloletni Program Rządowy dotyczący budowy 5 Archiwów oraz program termomodernizacji 27 budynków archiwalnych na terenie całego kraju. To pozwoli nam przenieść Archiwa Państwowe w XXI wiek – mówił podczas uroczystości prof. Gliński ­­– Gratuluję bydgoskim archiwistom i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Była ona możliwa dzięki wieloletnim staraniom i odpowiednim decyzjom. Archiwa stanowią kręgosłup nowoczesnego państwa, dlatego muszą być w nich przeprowadzane nowoczesne inwestycje.

– Inwestycje w infrastrukturę archiwalną to nie tylko inwestycje w Archiwa Państwowe. Cieszę się, że dzisiaj zapełniamy kolejny punkt na mapie archiwalnej Polski – mówił dyrektor Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Archiwa Państwowe są instytucjami, które przejmują zasób archiwalny zarówno ze sfery administracji rządowej, jak i administracji samorządowej. W związku z tym każda inwestycja w Archiwa Państwowe jest zyskiem i korzyścią dla państwa polskiego, bo inne instytucje, które na co dzień tworzą zasób archiwalny, nie będą musiały w infrastrukturę archiwalną inwestować. W tym momencie zasób Archiwów Państwowych to ponad 370 kilometrów akt. Na tzw. przedpolu archiwalnym, czyli w instytucjach tworzących narodowy zasób archiwalny, znajduje się bez mała 700 kilometrów akt do przejęcia. To wszystko jeszcze przed nami.

Po oficjalnej uroczystości otwarcia uczestnicy zwiedzili nowoczesny budynek Archiwum.

Estetyczna i ekologiczna inwestycja

Nowy budynek Archiwum Państwowego w Bydgoszczy to czterokondygnacyjna bryła w stylu postmodernistycznym o neutralnej dla otoczenia kolorystyce. Zostały w nim zastosowane nowoczesne rozwiązania architektoniczne, technologiczne i informatyczne.

Ściany zewnętrzne budynku pokrywa elewacja z wentylowanych płyt betonowych. Technologia wykorzystuje proces łamania światła, by zapobiegać przegrzewaniu się pomieszczeń.

Budynek został zaprojektowany jako energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Zasilanie do oświetlenia elewacji jest pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych. Przy budynku powstał również zbiornik retencyjny do zbierania wód opadowych.

Komfort użytkowania

Po pełnym wyposażeniu budynku i przeniesieniu zasobu goście Archiwum będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z zasobów archiwum, tj. z akt, fotografii, map i dokumentacji technicznej, w postaci tradycyjnej, jak i mikrofilmów czy skanów.

Sala konferencyjna, mieszcząca nawet 50 osób, umożliwia organizację wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzacyjnym.

Pozostała część działki została przeznaczona na tereny zielone. Powstanie na nich m.in. ścieżka edukacyjna, gdzie prezentowane będą wystawy materiałów archiwalnych. Gabloty będą zasilane energią z paneli fotowoltaicznych.

Budynek został przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oprócz wind zapewniono ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, plan tyflograficzny, (tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a) oraz pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.

Magazyny na 30 km akt

Magazyny pomieszczą ponad 30 kilometrów akt. Zostaną w nich ulokowane nowoczesne systemy regałowe i zapewnione właściwe warunki do długoterminowego przechowywania dokumentów (np. niższa temperatura, odpowiednia wilgotność powietrza).

Koszt całej inwestycji to około 70 milionów złotych. Finansowanie inwestycji pochodzi w całości z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy został wykonany przez Konsorcjum Firm: Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Skala Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inwestorem zastępczym dla całej inwestycji była firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych była firma Budimex S.A.