Aktualności

„Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu”

Poznaj najstarsze pieczęcie rycerskie na Śląsku przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu! Nowa publikacja autorstwa dr. Pawła Babija przybliży czytelnikom 77 wyjątkowych pieczęci z okresu od roku 1254 aż do roku 1335, zamykającego dzieje księstwa wrocławskiego pod rządami Piastów

Autor omawia w książce odciski pieczęci rycerstwa obcego, które licznie przybywało na Śląsk w czasach apogeum wędrówek rycerskich. Szczegółowo analizuje także ikonografię i symbolikę wyobrażeń napieczętnych, materiału, z którego wykonano odciski, sposobu ich przywieszenia do karty dokumentu oraz typu każdej pieczęci wraz z jej opisem heraldycznym. Książka została bogato zilustrowana rysunkami i licznymi fotografiami.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Archiwum Państwowym we Wrocławiu przez e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl.

fot. P. Babij.

12 Stycznia 2022

Poznaj najstarsze pieczęcie rycerskie na Śląsku przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu! Nowa publikacja autorstwa dr. Pawła Babija przybliży czytelnikom 77 wyjątkowych pieczęci z okresu od roku 1254 aż do roku 1335, zamykającego dzieje księstwa wrocławskiego pod rządami Piastów

Autor omawia w książce odciski pieczęci rycerstwa obcego, które licznie przybywało na Śląsk w czasach apogeum wędrówek rycerskich. Szczegółowo analizuje także ikonografię i symbolikę wyobrażeń napieczętnych, materiału, z którego wykonano odciski, sposobu ich przywieszenia do karty dokumentu oraz typu każdej pieczęci wraz z jej opisem heraldycznym. Książka została bogato zilustrowana rysunkami i licznymi fotografiami.

Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z Archiwum Państwowym we Wrocławiu przez e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl.

fot. P. Babij.